Головна

Природа є невичерпне джерело для пізнання людини

Вольтер 


Дослідницький центр лабораторії методики ознайомлення з природою

Каталог флори лабораторії

Каталог фауни лабораторії

Квітучі перлини

ФотоконкурсиСоціальний проєкт "Для тих, у кого є серце"


Відеоекскурсія «Подорож ландшафтами світу»

Видео YouTube


Профіль лабораторії – вивчення пристосувальних властивостей організмів до різних умов існування, що викликано різницею географічного положення природних зон, у яких дані організми проживають. Основними проблемами пошуково-творчої роботи лабораторії є вивчення природних умов різних територій Землі та адаптаційних властивостей об’єктів живої природи до них. Лабораторія сприяє залученню студентів до експериментально-дослідницької діяльності, формує бережливе відношення до культурного та природного надбань різних куточків Землі, розвиває духовно-моральні цінності у майбутніх учителів початкової школи, вихователів ДНЗ.

Задачами лабораторії ознайомлення з живою природою є здійснення виховної та освітньої діяльності з допомогою експозицій лабораторії, залучення студентів до здійснення творчо-пошукової, культурно-методичної, культурно-просвітницької, природозберігаючої  та екскурсійної діяльності, звернення студентської молоді до проблем довкілля та розвиток професійної компетентності майбутніх педагогів у галузі екології; налагодження співпраці з молодіжними екологічними організаціями області, України та країн близького зарубіжжя.

Фундаментом діяльності лабораторії є занурення особистості у середовище різноманітних ландшафтів земної поверхні, що допомагає учаснику екскурсії вести діалог  з  природою, розуміти її закони та властивості. Адже без знань законів природи людина ніколи не зможе сформувати адекватного світогляду.Основними напрямами діяльності лабораторії є:

–       проведення екскурсій, що дозволяє використовувати дидактичні матеріали, які значно розширюють рамки навчальної дисципліни, активізують пізнавальну активність молоді, її зацікавленість до вивчення природи;

–       залучення студентів до дослідницької діяльності, що дозволяє викликати у майбутніх педагогів бажання до пошуку та проведення експериментів. Протягом цього навчального року студенти були залучені до наукового пошуку з проблем адаптації об’єктів живої природи до умов середовища;

–       збір та збереження природних об’єктів, що дозволяє розширювати можливості демонстрації адаптаційних властивостей організмів до різних умов середовища;

–       створення медіатеки з питань природничого характеру, яка являє собою зібрання книг, відео-, фото-  та  аудіо матеріалів, електронних презентацій, що стане запорукою успіху  на пробних заняттях з педагогічної практики у школі та ДНЗ. Даний напрям роботи іде в контексті розв’язання загальноколеджної проблеми, що полягає у створенні інформаційного середовища навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа освіти. Сьогодні створено, зібрано чимало електронних матеріалів, які надано до інформаційного середовища навчального закладу та викладено у мережі інтернет.


Діяльність лабораторії ознайомлення з природою налаштована на співпрацю з ДНЗ та загальноосвітніми навчальними закладами освітнього округу, гуртком „Юні друзі природи” Луганського обласного центру еколого-натуралістичної творчості молоді та з ботанічним садом і зоологічним музеєм Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Важливим завданням для ефективного функціонування лабораторії є вивчення можливості співпраці з молодіжними екологічними організаціями області та України та входження до державного  освітнього медіапростору з метою ефективного  професійного становлення майбутніх учителів.