Laboratorul Violenta si criminalitate. Prevenire si mediere

Scopul 

  • Proiectarea unor modele practice de control şi prevenţie socială în domeniul criminalităţii în România.

Obiective de cercetare

  • Realizarea unor cercetări în domeniul sociologiei violenţei şi criminalităţii, sociologiei penitenciare, controlului şi prevenirii criminalităţii;
  • Formarea unei reţele de cercetători şi specialişti din domeniile sociologiei violenţei şi criminalităţii în vederea conectării acesteia la reţelele internaţionale deja existente;
  • Asigurarea unor valenţe teoretice, metodologice şi practic-aplicative necesare experţilor din domeniile criminologiei, penologiei, justiţiei penale etc.
  • Proiectarea unor modele practice de control şi prevenţie socială în domeniul criminalităţii în România.
Direcţii de cercetare

         Criminalitatea violentă; violenţă şi societate; criminalitatea informatică; corupţie; consumul de droguri; instituţia probaţiunii şi a medierii în rezolvarea                  conflictelor penale; traficul de fiinţe umane.