Запитання по ЦАП-АЦП

1. Позначення  ЦАП на принципових схемах

2. Поясніть принцип роботи ЦАП на основі матриці типу R-2R.

3. Формула вихідної напруги (ЦАП)

4. Принцип роботи генератора пилкоподібних імпульсів

5. Який ЦАП називають "помножуючим" ? Сфера застосування.

6. Принцип роботи атенюатора

7. Основні параметри ЦАП

8. Позначення  АЦП на принципових схемах

9. Від чого залежить кількість рівнів квантування АЦП  ?

10. Принцип роботи аналогового компаратора 

11. Формула визначення вихідного коду (АЦП) 

12. Що таке "напруга зміщення нуля" ?

13. Принцип роботи АЦП з порозрядним врівноваженням 

14. Принцип роботи АЦП з половинним наближенням

15. Принцип роботи паралельного АЦП

16. Схема фіксації факту перевищення порогового значення аналогового сигналу

17. Схема визначення максимального (мінімального) значення аналогового сигналу

18. Основні етапи процесу вимірювання та аналого-цифрового перетворення  аналогового сигналу

19. Принцип роботи схеми АЦП на основі ЦАП

20.  Основні параметри АЦП