Informacija veisėjams

Mūsų klubo rėmėjai turi ir ypatingų pasiūlymų veisėjams! Kviečiame prisijungti!


Aktualu

Informacija dėl skiepų pasų

DĖLVETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJAMS PATVIRTINIMO

Nuo 2013.06.28 d. aktuoti šuniukus, gimusius klube, gali Vilma Žegunienė.

Išaiškinimas dėl gyvūnų augintinių veisėjų registracijos ir veisimo vietų patvirtinimo

LKD Šunų veislyno statusas

2012 m. lapkričio mėn. 24 d. vykusioje Lietuvos kinologų draugijos konferencijoje LKD klubų vadovai priėmė sprendimą pakoreguoti LKD šunų veisimo nuostatus. Buvo atnaujinta LKD šunų veislyno statuso suteikimo tvarka.

Reikalavimai LKD šunų veislyno statusui patvirtinti:

1.    Veislyne turi gimti tos veislės, kuriai tvirtinamas veislyno statusas, trečioji šuniukų karta.

2.    Tos veislės, kuriai tvirtinamas statusas, šunys veislyne turi būti veisiami ne mažiau kaip penkerius metus.

3.    Per paskutinius trejus metus veislyne neturi būti užfiksuota veisimo nuostatų pažeidimų (bet kurios veisiamos šunų veislės).

4.    Veisėjas turi būti išklausęs LKD parengtą veisėjo kursų programą – mažiausiai keturis Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro organizuotus seminarus:

4.1    tris šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus ir vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą, arba

4.2    du šunų sveikatingumo (sveikatos) seminarus; vieną, atitinkantį veislės, kuriai pageidaujama gauti LKD veislyno statusą, specifiką, bei vieną LKD dokumentų tvarkymo seminarą.

5.    Turi būti užpildyta speciali forma LKD veislyno statusui gauti.

LKD veislyno statuso tvirtinimui tarpininkauja klubas, kuriam priklauso veisėjas. Visi reikalingi dokumentai turi būti pateikti klubo atstovui. Klubo atstovas užsakymą pateikia Lietuvos kinologų draugijos biurui. Apie statuso patvirtinimą veisėją informuoja atsakingas šunų mylėtojų klubo atstovas.

Informacija apie seminarus bei registracija į seminarus – tik išankstinė. Po kiekvieno seminaro išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą. Seminarus galima pasirinkti savo nuožiūra iš siūlomo sąrašo, pateikiamo svetainėje www.kinologija.lt. Įskaitomi ir anksčiau lankyti seminarai, jeigu seminaro tema atitinka reikalavimus. Pretendentas turi pateikti seminarų sertifikatus arba pažymą apie dalyvavimą seminaruose.

Veisimo nuostatai

LKD Šunų veisimo nuostatai

LKD Šunų veisimo nuostatų priedai

LKD Šunų veisimo rekomendacijos


Dokumentai reikalingi veisėjams

Kergimo sutartis

Pranešimas apie gimusią vadą

Kilmės dokumentų šuniukų vadai užsakymas

Pažyma apie šuniukų kokybę

Vados apžiūros aktas

Eksporto sertifikato užsakymas

Šuns perdavimo sutartis



Šuniukų ženklinimas

Primename, kad vadovaujantis LKD veisimo nuostatų, įsigaliojusių 2009 m. gegužės 1 d., 15.2. punktu visi šuniukai, gimę po 20011.01.01 turi būti žymimi integriniu grandynu. Tatuiruotė gali likti papildoma žymėjimo priemone.

Rekomenduojama tokia žymėjimo tvarka: klubas pateikia veisėjui arba veterinarijos gydytojui (žymėtojui) reikalingus vados duomenis, kurių pagrindu žymėtojas išrašo  identifikavimo pažymas. Veisėjas vadą į klubą apžiūrai pristato  kartu su identifikavimo pažymomis. Šių pažymų pagrindu klubo atstovas padaro atitinkamas atžymas apie šuniuko identifikaciją kiekvieno šuniuko kilmės dokumentuose. Identifikavimo pažymas (arba sužymėtų kilmės dokumentų kopijas) klubas turi pateikti LKD sekretoriatui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vados apžiūros datos.

LKD susitarė su grupe veterinarijos gydytojų (žymėtojų), kad LKD veisėjų vados bus žymimos mažesne kaina. Vieno šuniuko žymėjimo kaina 50 Lt (įskaitant PVM). Veisėjas gali pats pasirinkti, kur žymėti savo vadą. Sąraše nesantys veterinarijos gydytojai neprisiima įsipareigojimų žymėti pigiau, nei įprasta kaina.


Naudinga informacija





  • Šuns identifikacijos reikalavimai keliaujant Europos Sąjungoje
  • Nekomercinės kelionės su šunim Europos Sąjungos viduje
  • Reikalavimai keliaujant į Australiją
  • Reikalavimai keliaujant į Korėją
  • Keliavimas su gyvūnais
  • Reikalavimai keliaujant į Švediją
  •  

    Comments