Сторінка відділу початкового

навчання


 

Науково-методична проблема відділу:

"Взаємозв'язок та інтеграція наукових, психолог

о-педагогічних та методичних знань у професійній

діяльності вчителя початкових класів"