Домашні  з а в д а н н я   

Останнім часом в школах України стало популярним створювати он-лайнові середовища.
На кореневій сторінці нашого проекту знаходяться інструкції з питань створення цих середовищ, давайте спробуємо створити їх в школах Волині і приєднати до кореневої
                            сторінки лабораторії інформатики

                                 Приклади онлайнових середовищ:

                                         Школа № 777, м.Київ

                                         Середовища, створені на семінарі в Львові

                     Досвід!!       Каталог спільнот російських шкіл і вузів

                                          Всеросійська гра-конкурс з інформатики "Инфознайка"

                                         Спільнота російських вчителів "Учительськая"                               

                                        Спільнота всіх школярів Росії (блог)

                                        Спільнота творчих вчителів Росії