Over LLNS

Laat Lunetten Niet Stikken is een bewonersgroep in Utrecht Lunetten, een woonwijk die is omsloten door snelwegen en drukke gemeentelijke wegen (en 2 spoorlijnen). De groep is ontstaan in januari 2010 als reactie op de plannen om de snelweg te verbreden. In jargon: "de Planstudie Ring Utrecht".

 

In Lunetten gaat het om de A27, het knooppunt Lunetten en de A12. Dit zijn snelwegen die onder het gezag van het Rijk vallen. Daarnaast is er nog de Noordelijke Randweg Utrecht, die onder het gezag van de gemeente valt.

 

Doelstellingen LLNS

 

Een gezonde en leefbare woonomgeving naar de wens van de bewoners

  • Luchtkwaliteit verbeteren
  • Geluidsoverlast verminderen
  • Geen aantasting groen
  • Verminderen barrièrewerking van snelwegen

 

Wat doet LLNS

 

We volgen de politieke, technische en bestuurlijke ontwikkelingen rondom de Planstudie Ring Utrecht op de voet om jou te kunnen informeren - dan  kun jij je mening vormen en invloed uitoefenen. 

Daar waar wij het proces van besluitvorming en techniek ten gunste van onze doelstellingen kunnen beïnvloeden zullen wij dat continu doen. We laten onze stem horen waar en wanneer dat nodig is en betrekken jou daarbij!
 

Wat kun jij als bewoner doen als je tegen uitbreiding van de A27 bent? En als je voorstander bent van een Lunetten waar het beter wonen is dan nu?

Blijf ons steunen bij de acties die we organiseren. Voor specifieke, projectgebonden ondersteuning zullen we een beroep doen op jullie en vragen ons hier bij te helpen.  Noem onze naam als je iemand hoort zeggen: ik zou me wel willen bemoeien met dat proces en wil graag overleggen met Rijkswaterstaat, acties organiseren, om de tafel met andere bewoners. Verwijs ze  dan snel naar: laatlunettennietstikken@gmail.com

 
Proces
Vroeger was het normaal dat snelwegontwerpen en -plannen geheim werden gehouden. 
Daarna kwam een periode waarin vaak verschillende OTB's (Ontwerp Tracé Besluiten) werden opgesteld, die werden dan weer aangepast en het hele proces duurde daarom lang. Het Rijk wilde van die procedure af. 

Het Rijk wil nu dat de keuze voor 1 oplossing vooraf gemaakt wordt, vóórdat de gedetailleerde onderzoeken starten naar de effecten van die ene oplossing. 
Dat is de 'trechteringsfase' waar we nu in zitten met de Planstudie Ring Utrecht. Gewoon 'gezond verstand' gebruiken zegt de Minister, en de input van experts en ervaringen om van 800 oplossingen naar een paar varianten te gaan. 

Daarom is straks het einddocument van deze fase zo belangrijk: de bestuurder besluit dan wat ze gaat laten onderzoeken en uitwerken tot een volledig onderbouwde variant. 

Als we Lunetten dus nu niet continu op de kaart zetten met de juiste informatie, zijn we afhankelijk van wat 'men' voor ons besluit. Dat lijkt ons voor Lunetten niet verstandig. Er wonen hier veel mensen die expert-gebruiker zijn van hun omgeving en prima in staat zijn input te leveren aan de politiek en aan Rijkswaterstaat. 

LLNS mobiliseert deze mensen, wij creëren de mogelijkheden om Lunettense invloed te doen gelden. Op politiek vlak in Den Haag en bij de Provincie;  bij de gemeente Utrecht door (succesvol) aan te dringen op een gemeentelijke Visie op de Oostkant, bij Rijkswaterstaat zelf in de meedenksessies en door te spreken met het Kwaliteitsteam en het Delphiteam, door beroep aan te tekenen bij de Raad van State i.v.m. de berekening van de luchtkwaliteit etc. Ook bezoeken we informatieve avonden die betrekking hebben op snelwegaspecten en werken samen met de andere bewonersorganisaties langs de oostkant van de stad.


Comments