Links naar sites die wij interessant vinden

RIVM inventarisatie van de lucht: Hoe schoon is onze lucht:
http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/


LLNS overlegt, werkt samen en voert actie met diverse bewoners(-organisaties) en belangenorganisaties aan de oostkant van Utrecht. Het mooie is dat we daarbij altijd kijken naar wat ons bindt en waar samen optrekken toegevoegde waarde heeft - dat betekent niet dat we het altijd eens zijn met elkaar, maar wel dat we ervan overtuigd zijn dat leefbaarheid aan de oostkant van Utrecht ons gezamenlijk doel is. Op deze wijze trekken we samen op. De belangenorganisaties met wie we regelmatig overleggen: 
 

Informatie die betrekking heeft op de onderwerpen die voor Lunetten van belang zijn - uit diverse hoeken/stromingen:

Aan de Universiteit Utrecht doet het IRAS onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Zo is volgens onderzoek van o.a. professor Brunekreef het wonen langs een drukke weg oorzaak van longproblemen bij kinderen. Zie het interview met hem op YouTube (Bert Brunekreef, geupload door knawindemedia op 10 juli 2011) http://www.youtube.com/watch?v=rNsgv9jkcto
Media

Radio 1 vraaggesprek met Roland Pereboom van MilieuCentrum Utrecht (woensdag 18 juni) :
 http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-06-18/14:00

Uit het stadsblad Utrecht van 18 juni 2014
Doe de reisstijltest.

Rijdt u graag auto of bent u een fietser? Bent u een OV gebruiker of een praktische reiziger?
Doe de online test op 
http://reisstijl.goedopweg.nl/ en ontdek welk reistype u bent.

Deelnemers maken klans io een mooie prijs: een 'personal bike' ter waarde van 1.000 euro!

De resultaten worden dooor de gemeente Utrecht en Midden Nederland Bereikbaar
gebruikt om de communicatie rondom mobiliteit beter aan te laten sluiten op uw wensen.
Ook worden de resultaten gedeeld met alle Utrechtse gemeenten , zodat ok zij weten welke reistypen in een bepaalde gemeente, bedrijventerrein of leeftijdsgroep bevinden.

De Reisstijltest is een vervolg op het Europese project SEGMENT dat in 2011 en 2012 in zeven Europese steden – waaronder Utrecht – is uitgevoerd.Onderzoek uit de zomer van 2011 naar hoe Lunetten denkt over infrastructurele onderwerpen in en om onze wijk:
http://www.lunetten.nl/pub/actueel/nieuws.php?id=3102 
 
Comments