Lopende acties‎ > ‎

Nieuwsbrief Januari 2014

Allereerst de beste wensen voor 2014! Aan het begin van het nieuwe jaar een lange nieuwsbrief, want er valt veel te vertellen over de afgelopen en komende periode.

 

 

Wat staat ons te wachten in 2014

 

1) Voorkeursrichting- w.s. januari 2014

 Waarschijnlijk in  januari neemt de minister weer een beslissing over een voorkeursrichting voor het verdere onderzoek. Het onderzoek wordt dan versmald tot 1 variant die wordt uitgewerkt en uiteindelijk in de Milieu Effect Rapportage (MER) terechtkomt en in het (Ontwerp)Tracebesluit.

Let op: de media zullen dan wel weer melden dat de minister een besluit tot verbreding heeft genomen en dat de weg er komt. Realiseer je dan wel dat dit niet klopt. Het gaat nog steeds alleen om onderzoek en het definitieve besluit om de weg aan te leggen zal waarschijnlijk pas vallen in 2016, als het Tracebesluit is vastgesteld.

Zie voor meer uitleg Trechtering_wijkdag

 

 

2) MKBA- Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse

In de MKBA moet de schade die de verbreding oplevert worden afgewogen tegen de voordelen ervan. Recent is er een onderzoek bekendgemaakt over de verkeerscijfers en de scenario's voor economische groei die het ministerie van I en M gebruikt. Die zijn achterhaald en veel te hoog. Zie:

 

 Als je rekent met een veel te hoge verkeersgroei, is het verbreden van de weg voordelig en zijn de baten hoger dan de kosten. Dit komt het ministerie van I en M goed uit, omdat het hierop niet wil bezuinigen. Als je rekent met een realistische verkeersgroei, kan de weg wel eens meer kosten dan hij oplevert.

 
 

 

Wat speelt er op korte termijn? 

 

  

13 januari meedenksessie voor bewoners over knooppunt Rijnsweerd.

 Dit is belangrijk voor geluidsoverlast voor huizen tot op verre afstand en voor de sportvelden in Maarschalkerweerd. Ook voor Amelisweerd.

Plaats en tijd: 13 januari 2014, 19-21u., 'T Oude Tolhuijs, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

Op 13 januari zal Rijkswaterstaat weer een aantal nieuwe ontwerpen presenteren voor Knooppunt Rijnsweerd. Bewoners kunnen daar ter plekke op reageren. Belangrijk voor bewoners is de hoogte van de weg: hoe hoger, des te meer geluidsoverlast. Dit kan tot ver in de stad te horen zijn (in ieder geval voorbij de Waterlinieweg). In de ontwerpen is tot nu toe niet erg duidelijk hoe hoog de weg nu precies wordt. Ook niet over welke lengte dat zo is en waar het precies begint en eindigt. Verhoging kan al bij de sportvelden in Maarschalkerweerd beginnen. Ook Amelisweerd zal er last van hebben. Dus vraag er kritisch naar als je er heen gaat en neem geen genoegen met een vage uitleg. De precieze vormgeving is ook belangrijk voor geluidslekken, bijv. bij het viaduct over de Krommerijn.

 

 

15 miljoen voor bovenwettelijke maatregelen- wat gebeurt er met het advies van bewoners?

Èind november zijn de bewoners alsnog geraadpleegd door de provincie. Het advies was unaniem: besteed het geld vooral aan extra geluidsvoorzieningen. Besteed het niet aan fietspaden, want dat hoort al bij het reguliere budget en is een verkapte bezuiniging.

Wat gaat er met dit advies gebeuren? Volgende week weten we waarschijnlijk meer.

 

Overig

 

 

Jaarverslag 2013

Op onze website kun je lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat daarvan de resultaten zijn.

Zie het Jaarverslag LLNS 2013.

 

Rapport van het RIVM over luchtkwaliteit in 2012 met handige kaartjes en statistieken

Hierin kun je bijv. zien hoeveel fijnstof er is in Utrecht in vergelijking met andere Nederlandse en/of Europese steden. Er zit ook een roetkaart bij: Utrecht komt er slecht af. De uitstoot van stikstofdioxide door verkeer is hoger dan verwacht. Zie het artikel op de RIVM website.
 
Ċ
Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken,
10 jan. 2014 13:47
Comments