Lopende acties‎ > ‎

nieuwsbrief 16-4-2016 Ontwerp Trace besluit. Informatie. Wat gaan we doen

Worden de A27 en de A12 nog verbreed, ja of nee?

Het wordt spannend, maar de kogel is nog niet door de kerk. Op 10 mei verschijnt over de verbreding het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Het ontwerp van de weg is dan klaar en de minister zal dan ook melden wat voor effect dit ontwerp heeft op milieu en gezondheid: de Milieu Effect Rapportage. Dit zal ongeveer de boodschap zijn: “Alles is al besloten en je kunt er niets meer aan veranderen. De economie vraagt om bredere snelwegen. Dus we gaan verbreden.”
Klopt dat?
Nee. Er ligt nog geen definitief besluit! Wel zal dit besluit naar verwachting nog in 2016 vallen.

We kunnen een aantal dingen doen om de minister van dit opgelegde pad te laten afwijken.

 • Allereerst willen we veel
  ​​
  zienswijzen indienen op het Ontwerp Tracébesluit. Met zo’n zienswijze kan iedereen bezwaren uiten en verbeteringen voorstellen. Mogelijk worden die verbeteringen dan doorgevoerd. Ook is het je toegangskaart tot de juridische procedure.
 • Daarna kunnen we naar de
  ​​
  ​​
  rechter stappen om het plan van tafel te krijgen of belangrijke wijzigingen door te voeren
 • Uiteraard proberen we ook de
  ​​
  Tweede Kamer te beïnvloeden.
We komen in actie en zullen de komende tijd een beroep op je doen. Houd deze website en je mailbox in de gaten!


Waarom verzetten wij ons tegen de verbreding?

1. Omdat verbreding van de snelwegen rond Utrecht de files tijdens de spits niet oplost. Verbreding zorgt ervoor dat iedereen weer meer in de spits gaat rijden, terwijl juist spreiding nodig is: spitsmijden, thuiswerken, flexibel werken. Alle vooruitgang die in de afgelopen jaren op dit punt is geboekt, wordt weer teruggeschroefd. Amerikaans onderzoek laat zien: er is een basiswet van filevorming. Nieuwe wegen zullen nieuwe autorijders aantrekken en het resultaat is dat de verkeersdrukte hetzelfde blijft. Met méér rijbanen vol auto’s die vuile lucht uitstoten. Zie http://wrd.cm/1PPrZhn Er zijn veel voorbeelden, zoals de A2 Utrecht-Amsterdam die van 2 naar 5 banen ging. Daar staan nu opnieuw files in de spits.
Ook brak de minister daar beloftes rondom de maximum snelheid van 100 km/u. Inmiddels is dat 130 buiten de drukke uren. Ook op de A27 kan na de verbreding 120 gereden worden, als een minister dat wil. Hogere snelheid betekent veel vuilere lucht en meer geluid.

2. Meer luchtvervuiling. De verbreding trekt meer autorijders aan en zorgt voor (nog) viezere lucht langs de snelweg en in de stad. Extra fijnstof, stikstofdioxide en roet zorgen ervoor dat mensen vaker en langer ziek worden, vooral door longziekten, longkanker, hart-en vaatziekten. De Europese normen beschermen onvoldoende hiertegen en stoffen als roet en ultrafijnstof hebben niet eens een norm waaraan moet worden voldaan. Zie http://bit.ly/1GhkQR0

3. De verbreding is vol risico’s. Van Rijnsweerd tot Lunetten moet de weg worden verbreed tot 2 x 7 (!) banen. Op een deel van het traject is dat een zeer risicovolle operatie, namelijk tussen de Koningsweg en Lunetten, de zogeheten “foliebak”. De weg ligt daar verdiept en er ligt alleen maar folie onder om het grondwater tegen te houden. Niemand weet exact waar die folie ligt, maar hij mag niet worden beschadigd. Mogelijke gevolgen zijn dan immers:
 • overstroming van de weg,
 • verlenging van de bouwperiode,
 • (veel) hogere kosten,
 • uitdroging en vervuiling van omgeving en grondwater.
In de directe omgeving liggen Lunetten en Amelisweerd. Een dergelijke operatie is nooit eerder uitgevoerd (onbewezen technologie). Dat het mis kan gaan, bewijst onder meer de lekkage bij de nieuwe A4 Midden Delfland, de nieuwe Botlekbrug, etc. Zie o.a. http://bit.ly/1Vp5bqh, http://bit.ly/1MNft1Q, http://bit.ly/1W4Jtsb

4. De verbreding kost veel meer dan ze opbrengt. In 2014 is dit objectief vastgesteld bij de maatschappelijke kosten en batenanalyse. Dit is niet veranderd: de economische groei is veel lager dan voorspeld bij het plannen van de weg in 2008. De weg kost 1200 miljoen, en door de grote risico’s tijdens de aanleg kan het bedrag nog flink oplopen.

5. De verbreding tast de natuur verder aan. Allereerst zullen er in Amelisweerd opnieuw honderden bomen worden gerooid, waaronder grote oude eiken. Die worden niet herplant. Ook het Krommerijngebied wordt bij de verbreding vernield. De sportvelden van Maarschalkerweerd komen nog dichter bij de snelweg te liggen en de luchtvervuiling op de sportvelden stijgt. Het natuurgebied achter de Botanische Tuinen sneuvelt, door een grootscheepse uitbreiding van knooppunt Rijnsweerd naar twee verdiepingen.

 6. Meer ruimte op de snelweg maar niet in de stad: dat is een recept voor problemen. De verbreding trekt meer verkeer aan, maar de op- en afritten in de stad en de stadswegen kunnen die toevoer niet aan. De op- en afritten slibben verder dicht, wachttijden lopen op, de luchtvervuiling neemt toe. Er is immers geen ruimte om stadswegen eveneens te verbreden.


 7. En dan de extra overlast die het wegenbouwproject zelf gaat geven. Gedurende in ieder geval 6 jaar: extra files, dag en nacht lawaai, meer fijnstof, meer onveiligheid voor de weggebruikers. Bij Lunetten, in de foliebak, duren de werkzaamheden het langst. Waarschijnlijk dient de Waterlinieweg deels als omleiding, terwijl die al smoordruk is tijdens de spits.
 
Conclusie:

In plaats van nu bij de pakken neer te zitten, is het tijd voor actie. Nog eenmaal zullen we de krachten bundelen. Met de andere bewonersgroepen in en rond Utrecht, maar ook met jullie, burgers van Lunetten. We hebben alle hulp nodig.
Daarom zullen we de komende tijd een beroep op je doen. Houd je mailbox in de gaten!
Comments