Onderbouwing van onze argumenten tegen verbreding

De PvdA en VVD zeggen dat:

Het nodig is te investeren in infrastructuur om de bereikbaarheid te vergroten en daarmee de economie te versterken

De verkeersproblemen rondom Utrecht opgelost moeten worden

Ze zich genoodzaakt zien de uitkomsten van het Schoof-onderzoek te respecteren (als 2x6 niet veilig is, dan moet het maar 2x7 worden).

Het alternatief van 2x6 met een snelheid van 80km bekeken is.

De argumenten die worden uitgewerkt:

1 Veiligheid is een gelegenheidsargument om discussie over essentiele punten te vermijden. Het onderzoek van de commissie Schoof wordt ongenuanceerd naar buiten gebracht. 


2 Verbreding is niet nodig want er is geen fileprobleem in de bak
 
3 Verbreding is niet nodig omdat de groeivoorspellingen zijn achterhaald
 

4 De kosten zijn buitenproportioneel, zeker in een tijd van bezuinigingen. Wat de minister u niet vertelt over meerkosten en bouwrisico’s

 

5 Het economische argument is niet onderbouwd


6 Zeven jaar lang bouwwerkzaamheden. Om files op te lossen, faciliteer je zeven jaar lang files. Met kans op calamiteiten, met extra uitstoot en lawaai
 
7 2x7 als zogenaamde “oplossing” werkt niet goed. Het project voldoet niet aan zijn eigen doelstellingen: ontweven en daarnaast landelijk en plaatselijk verkeer scheiden.
 

8 Stadsregionale snelweg of doorgaande Europese snelweg? Veel te hoge ontwerpeisen in een te kleine stedelijke ruimte


 

1.   Veiligheid is een gelegenheidsargument om discussie over essentiele punten te vermijden. Het onderzoek van de commissie Schoof wordt niet goed naar buiten gebracht.
 
 • De uitkomsten van het onderzoek zijn vele malen genuanceerder dan de minister ooit zal uitleggen– laat je niet inpakken oor een gelegenheidsargument dat ‘veiligheid’ heet . De PvdA keurt hiermee willens en wetens goed dat het onderzoek van de commissie Schoof wordt gebruikt ten behoeve van een prestigeproject van de VVD.
 • In december werden de belangrijkste onderzoeksvragen tegengehouden. In de opdracht werd uitgegaan van het feit dat verbreding zou moeten, dus van het VVD standpunt. Dat is geen 'onafhankelijk onderzoek'.   Vervolgens wordt de uitkomst handig neergezet en worden alle nuances en kritiekpunten van Schoof onder het tapijt geveegd. En de PvdA verschuilt zich hierachter.
 • Echt onafhankelijk onderzoek zou ook andere vragen hebben onderzocht, o.a. de vraag naar nut en noodzaak van verbreding. Zo’n commissie zou dan zinnige input hebben gegeven voor een gefundeerde beslissing. Dat de PvdA zich nu bij het eerste het beste argument ‘gewonnen’ geeft en hun mogelijk kritische houding helemaal laat varen stemt ons diep treurig.
In de antwoord-informatie van de SWOV staat niets over de veiligheid bij 80 km/u. Geen van de 2x6 varianten (2009 en 2013) is onafhankelijk onderzocht bij 80 km/u. Dus wat Attje Kuiken beweert over de veiligheid bij 80 km/u, klopt niet. Overigens, 130 km/u voldoet aan geen enkele veiligheidsnorm en op de veiligheid van 2x7 valt ook heel wat aan te merken. Maar dat viel niet onder de onderzoeksopdracht.
Zelfs al zou 2x6 definitief onveilig zijn dan nog volgt daaruit niet automatisch dat je dan maar 2x7 aan moet leggen. Integendeel: er is geen enkel houdbaar argument waarom het wel zou moeten. De vraag naar nut en noodzaak wordt dus omzeild door veiligheid centraal te stellen.

 

  

2.   Verbreding is niet nodig want er is geen fileprobleem in de bak

Voorzover er files zijn, ontstaan ze elders, bij het onderliggend wegennet.

 • Utrecht Oost staat niet in de File Top 50 van de Verkeersinformatiedienst op internet, en heeft er ook nog nooit in gestaan.
 • Als er al een file is, dan komt dat door de afslagen ten Noorden en Oosten van Utrecht, zoals Bilthoven, De Uithof, Driebergen, Bunnik. Die staan wel in de File Top 50. Files die daar beginnen kunnen terugslaan op de A27 binnen Utrecht als ze lang genoeg zijn. De wegen in de dorpen en stadsdelen kunnen de toevoer van auto’s in de spits niet aan, daar ligt het probleem.

 

o   Wil je dat met wegen oplossen, dan moet je de snelweg doortrekken in dorp of stadsdeel, waar helemaal geen ruimte is en wat niet wenselijk is.

o   Verbreding van de snelweg zorgt alleen voor nog meer toevoer van auto’s waardoor de afslagen nog verder vastlopen.

3.   Verbreding is niet nodig omdat de groeivoorspellingen zijn achterhaald

 

 • Het verkeer in de bak rijdt goed door, er is geen probleem. De toekomstscenario’s die verbreding nodig leken te maken zijn inmiddels achterhaald. We zitten nu op of onder het laagste groeiscenario. De brandstofprijzen zijn nu al bijna 2x hoger als beraamd voor 2020. Zie bijlage (pdf) onderaan deze pagina.
 

4.   De kosten zijn buitenproportioneel, zeker in een tijd van bezuinigingen. Wat de minister u niet vertelt over meerkosten en bouwrisico’s

 

 • Alleen een oplossing binnen de bak blijft binnen het budget van 1,2 miljard (Schoof, pg 6).Veel beter nog: als je niet verbreedt, houd je veel geld over.


 • Er gaat een behoorlijke kostenoverschrijding komen vanwege allerlei risicovolle technische hoogstandjes bij 2x7.

 

 • Er ligt waterkerend folie onder de weg.

o   De risico’s van beschadiging van het folie bij verbreding zijn groot. Dit kan gebeuren tijdens de bouwwerkzaamheden , maar ook op de lange termijn, als gevolg van bewerkingen aan het folie

o   Er is geen goede risico inventarisatie en kosteninschatting. Wie betaalt de schade van grote landelijke files als de bak vol water loopt? De schade aan funderingen van huizen in de woonwijk ernaast? En van uitgedroogd bos?

 • Er moeten 3 viaducten worden verbreed binnen het folie. De meerkosten daarvan zijn niet berekend. Uitvoeringsrisico: zeer hoog (Schoof, p36)


 • Er is nog geen oplossing voor het folieprobleem. RWS wil dit aan het bedrijfsleven overlaten, met alle gevaar vandien.

 

5.   Het economische argument is niet onderbouwd

 

 • De aanleg en het onderhoud van de weg is veel duurder dan de verliezen die het bedrijfsleven zegt te hebben. Als die verliezen al kloppen, want zoals gezegd, er zijn hier geen files en geen flessenhals. En dan hebben we het alleen over puur verkeerskundige kosten in een te laag ingeschat budget van 1,2 miljard, folierisico’s en meerkosten voor verbreding niet meegerekend. Gezondheidskosten, schade aan natuur etc. evenmin.
 • Verbreding van de snelweg zorgt alleen voor nog meer toevoer van auto’s waardoor de afslagen en het onderliggend wegennet nog verder vastlopen (zie groene stelling 2). Dit is juist slecht voor de economie.
 • Transport en Logistiek Nederland heeft aangegeven dat 90 km per uur voor iedereen veilig is en voor hen een prima oplossing (radio interview). Zij hoeven niet sneller!
 • 1 minuut tijdwinst op 4 km voor meer dan 1,2 miljard euro, dat is toch echt heel belangrijk voor de economie…

Gewone mensen in heel Nederland, die worden getroffen door bezuinigingen, moeten meebetalen aan een zogenaamde oplossing voor het bedrijfsleven. En dan ook nog een oplossing die niet werkt en veel te duur is.

 

 

6. Zeven jaar lang bouwwerkzaamheden. Om files op te lossen, faciliteer je vijf jaar lang files. Met kans op calamiteiten, met extra uitstoot en lawaai

 

 • Er is slechts een beperkt aantal rijstroken beschikbaar tijdens de bouw, dus files
 • Geen robuust verkeerssysteem, minimaal 5 jaar
 • Het hydrologisch onderzoek van Rijkswaterstaat geeft een voorbeeld van een calamiteit tijdens de bouw door het vastlopen van de pompen die het water uit de foliebak moeten pompen. Dit is niet denkbeeldig vanwege de blubberondergrond onder de weg, met veel kleine, verstoppende deeltjes.
 • Extra uitstoot door files en bouwmaterieel, dus extra gezondheidsklachten
 • Langdurige geluidsoverlast, ook ’s nachts (zo ging het bij de spoedwetuitbreiding ook)
 

 

7. 2x7 als zogenaamde “oplossing” werkt niet goed. Het project voldoet niet aan zijn eigen doelstellingen: ontweven en daarnaast landelijk en plaatselijk verkeer scheiden.

 

 

Ontweven: volgens Rijkswaterstaat zou het weven (voorsorteren) in de bak oorzaak van files zijn, dus ontweven was een van de doelstellingen. (Maar zoals gezegd, er zijn geen files).

 

 • 2/3 van het verkeer is stadsregionaal, 1/3 landelijk.
 • In het ontwerp van 2x7 moet het stadsregionale verkeer (2/3) gewoon blijven weven in de bak.
 • Ook het grootste deel van het landelijke verkeer moet blijven weven in de bak, en eveneens in de knooppunten.
 • Kortom: verbreden ontweeft niet

 

Scheiden van plaatselijk en landelijk verkeer: voor het grootste deel gebeurt dit niet. Het meeste landelijke verkeer rijdt gewoon mee met het plaatselijke door de bak.

 

v  Bijvoorbeeld het verkeer uit het Zuiden richting Hilversum (A27-A27).

v  Ook voor het verkeer dat vanaf de A12 Oost en West via de A27 naar de A28 rijdt, verandert er niets.

 

Het enige wat (tijdelijk) zou kunnen werken als er files zouden zijn, is dat het huidige verkeerssysteem wordt ontlast doordat je één verkeersstroom de gelegenheid geeft om via de bypass te rijden. Alleen het verkeer dat vanuit het Zuiden (A27) naar het Oosten wil (A28) en vice versa, krijgt een aparte bypass om de huidige snelweg heen. Die bypass is echter niet verplicht.

 

 

8. Stadsregionale snelweg of doorgaande Europese snelweg? Veel te hoge ontwerpeisen in een te kleine stedelijke ruimte

De minister wil de Ring opwaarderen tot doorgaande Europese snelweg met bijbehorende ontwerpeisen. D.w.z. hoge snelheid- 120 km/u en veel ruimtebeslag

In de praktijk is het echter een stadsregionale snelweg met als kenmerk veel afslagen over een korte afstand. 2/3 van het verkeer is stadsregionaal. Op die stadsregionale snelweg zijn landelijke verbindingen aangesloten.

Ontweven en scheiden van landelijk en plaatselijk verkeer lukt niet goed in deze omgeving

Bij een stadsregionale snelweg horen andere oplossingen en andere ontwerpeisen met lagere snelheid. Weven is onvermijdelijk.

Grote snelheidsverschillen tussen 80km/u voor vrachtwagens en 120km/u voor personenauto’s leiden tot slechtere doorstroming en meer ongelukken

Utrecht groeit, vooral binnen de stad, en wordt compacter. Er is geen ruimte voor meer auto’s en de afslagen zitten vol. Verbreden lost dit probleem niet op, maar maakt het erger vanwege de toevoer van nog meer auto’s. Deze “oplossing” is heel slecht voor de stad.

 

 
 

 

Ċ
Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken,
6 apr. 2013 00:09
Comments