Ecologisch tuinieren met aandacht voor ontmoeting en educatie


Tuinpark Laakzijde is een jonge vereniging en bestaat sinds 2010. Het tuinpark beschikte tot eind september over een tijdelijke locatie, grootte circa 10.000 m2 grond, met daarin individuele moestuinen, een kruidentuin en fruitbomen- en bessenstruikengaard.
Momenteel zijn met de gemeente in gesprek over een definitieve locatie. Er zijn vergaande ontwikkelingen.
  
In het coalitieakkoord (april 2014) van de gemeente is over een definitieve plek vermeld: 
"De coalitie heeft een coöperatieve houding ten aanzien van burgerinitiatieven die op een innovatieve en duurzame wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling of het beheer van de openbare ruimte (bijvoorbeeld een biologisch moestuinencomplex in Vathorst Noord, opgericht door bewoners)."
 
Wilt u ook tuinieren? Meldt u zich dan aan, bekijk hier het inschrijfformulier.
Als lid wordt ook van u verwacht dat u meehelpt aan het onderhoud van de gezamenlijke delen. Niet alleen tijdens de tuinwerkdagen, maar ook als u zelf ziet dat er iets moet gebeuren, af en toe even wat onkruid weghalen bij de kruidentuin bijvoorbeeld.

Tuinpark Laakzijde heeft voor haar leden zowel een besloten forum op facebook, een pagina op facebook (http://www.facebook.com/TuinparkLaakzijde) en is actief op twitter (@Laakzijde).

Stadslandbouw
Vanwege het feit dat we eind september de locatie moeten verlaten, zijn we dit jaar beperkt met stadslandbouw bezig.

Steunt u ons initiatief? Laat het ons weten via deze link. Hartelijk dank! Het huidige tuinpark is bedoeld als opmaat naar een definitieve locatie.
juni 2012


 
augustus 2011Tuinpark Laakzijde
wil uiteindelijk een complex van circa 2 a 3 ha gaan beheren aan de noordkant van Amersfoort Vathorst.

Dit gebied aan de overkant van de Laak (van 3 km lang en 500 meter breed) is door de gemeente Amersfoort aangewezen als recreatief uitloopgebied voor de bewoners van Vathorst.

25 juli 2011 juli 2011

Het doel van de vereniging is de ontwikkeling van een tuinpark waarin de volgende onderdelen een plaats hebben:

* individuele moestuinen/volkstuinen
* bloementuinen
* gezamenlijke tuinen (voor educatie door scholen, bso's en leden)
* educatieve permacultuurtuin
* wandelgebied
* dierenweide
* natuurspeelplaats Amersfoort


mei 2011

Voorbeelden ter inspiratie voor de ontwikkeling van het tuinpark zijn:


 juli 2011

april 2011

Heeft u ideeën om de ontwikkeling van het park te bevorderen?
Laat dat ons dan weten via: info@laakzijde.nl.


maart 2011
                              
 


Waar zijn wij te vinden.

Tuinpark Laakzijde

Agenda
K
ijk op de nieuws/actualiteitenpagina voor nadere info!