Projektpresentation

Projektet finansieras med anslag från Länsförsäkringars forskningsfond Forskning och framsteg. Det syftar till att beskriva och kartlägga anpassningssvårigheter hos ungdomar med atypisk neurologisk och psykologisk utveckling, särskilt gruppen med autismspektrumdiagnoser. Tidigare forskning har visat att en del av anpassnings- och kommunikationssvårigheterna hos denna grupp ungdomar kan ha att göra med svårigheter att tolka ansiktsuttryck. Det är just detta vi vill studera närmare i denna del av projektet.

I projektet samlar vi in data från både människor med typisk utveckling (normalbefolkningen) och från människor med ovanlig, atypisk utveckling (som har fått diagnosen autism eller Aspergers syndrom).

Undersökningen består av två delar: 
  • ett frågeformulär som heter AQ (autism quotient) 
  • ett bildtest som heter Matching Faces.

Du som vill delta:

Du kan göra de två testen i vilken ordning du vill. Fyll i namn och e-mailadress på både frågeformuläret och bildtestet. 

Din anonymitet är skyddad, d.v.s alla dina resultat förvaras och presenteras utan koppling till namn eller andra identifierande uppgifter. Namnuppgiften används endast för att koppla ihop de båda testen och för att meddela resultaten till rätt person.

  Gå via panelen till vänster till:


Ansvariga är projektledaren Docent Mona Holmqvist och professor Georg Stenberg (kontaktuppgifter på websidor som nås via länkarna till vänster)
Måns Holgersson är forskningsassistent i projektet.