dr KRZYSZTOF ZYMONIK

pok.406a B1
e-mail: krzysztof.zymonik@pwr.edu.pl

Prowadzone przedmioty:
1. PRAWO KONSUMENCKIE
2. PRAWO CYWILNE I HANDLOWE
3. PRAWO GOSPODARCZE
4. PODSTAWY PRAWA (ELEMENTY PRAWA)
5. PRAWO PRACY
6. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

7. UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM