Komisja Zakładowa nr 922
NSZZ Solidarność
Filharmonii Narodowej
ul. Jasna 5
00-950 Warszawa

Krzysztof Malicki - przewodniczący
Urszula Bozik - zastępca przewodniczącego
Barbara Witkowska - zastępca przewodniczącego
Władysław Terlecki - sekretarz
Jadwiga Dominiak - skarbnik

e-mail: komisja@kzsfn.pl