Skład Komisji Zakładowej po wyborach 17 kwietnia 2018 r.


Komisja Zakładowa nr 922

NSZZ Solidarność

Filharmonii Narodowej

ul. Jasna 5

00-950 Warszawa


Krzysztof Malicki - przewodniczący

Urszula Bozik - zastępca przewodniczącego

Barbara Witkowska - zastępca przewodniczącego

Władysław Terlecki - sekretarz

Jadwiga Dominiak - skarbnik


Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność Filharmonii Narodowej


Witold Kosko - przewodniczący

Janina Anuszkiewicz

Ewa Cupryjak            Naszą misją jest:
    • integracja środowiska muzycznego
    • kultywowanie wartości Solidarności
    • troska o pracowników filharmonii i innych instytucji kultury