PK 73-80
 

- PK 73-80 hop mat tai Paris, France, ngay 13.06.2009

- PK 73-80 hop mat ky niem 25 nam ra truong ngay 25.12.2005 tai truong Le Hong Phong

- Ngay 16.12.08, ban Dang Tran Khoa goi hinh ky vat "Phu hieu va Hieu doan PetrusKy" duoc luu giu suot hon 30 nam qua.

PhuhieuvaHieuDoanPetrusKy.JPG,

Khoa(R) va Tan(L).JPG