Cập nhật thông tin
 

11.4.07: Post "Mot so hinh anh Thay Co truoc 1975" thong tin do thay Tran Thanh Minh cung cấp.

12.4.07: - Post "Danh sach cuu hoc sinh tai VN" do anh Vo Xuan Hai, PK 69-76 thuc hien
- Post hinh co Phan Thi Thu Yen (CA, US) va hoc tro cu lop 6~9/7 PK 74-81
- Post hinh nhom PK 65-72 di tham va bieu qua thay Tran Chau Ho (7.3.07) va thay Tran Van Tien (10.4.07)

13.4.07: Post hinh "Hop mat PK 64-71 ngay 8.10.2006 tai KS Phu Tho, Q.11

27.4.07: Post (trong thu muc PK 66-73) "Danh sach cuu hoc sinh PetrusKy 1966-1973" do anh Do Huu Anh goi.

29.4.07: Post (trong thu muc PK 49-56) hinh hop mat va DS cuu hoc sinh PK 49-56 do thay Tran Thanh Minh cung cap

02.05.07: Post mot so hinh anh "Dam Tang thay Tran Van Tien" ngay 29 va 30.4.07 (trong thu muc PK mo rong), co su dung mot so hinh anh do anh Nguyen Minh Nghia PK 65-72 goi.

03.05.07: Post mot so hinh anh hop mat nhom cuu hoc sinh PK 69-76 trong nam 2001, 2002, 2003 va 2006, hinh anh do anh Vo Xuan Hai goi ngay 3.5.07

04.05.07: Post "Danh sach cuu hoc sinh PK 69-76 trong thu muc PK 69-76 (do anh Vo Xuan Hai goi)
- Post "Danh Sach cuu hoc sinh PK 64-71 trong thu muc PK 64-71 (do anh Tran Phi Cong goi)

07.05.07: Post "Album hinh cua nhom PK 66-73 trong thu muc PK 66-73 (thong tin hinh anh do anh Do Huu Anh va Cao Xuan Phong goi).

11.06.07: Post hinh thầy Trần Châu Hồ (Anh Văn) và tác phẩm đầu tay "Nàng Quả Phụ" do Nhà Xuất Bản Văn Hóa Dân Tộc phát hành 1.000 bản trong quý 2-2007. Thông tin và hình ảnh do anh Nguyễn Minh Nghĩa PK 65-72 cung cấp

14.06.07: Post "Danh sach cuu hoc sinh PKY 64-71" do anh Tran Phi Cong cung cap

26.07.07: Post hình họp mặt PK 64-71 tại "thành phố hoa" Đà Lạt  từ 20 đến 22.07.2007, hình ảnh do anh Trần Phi Công cung cấp.

22.10.07: Post hinh di Vinh Long ngay 7.10 cua anh em CHS PK di du dam gio than phu anh Dung Do PK 70-77 US

20.11.07: Post hinh anh cuu thay co PetrusKy-LHP tham quan Vam Sat - Can Gio nhan ngay Nha Giao Viet Nam 2007 tai thu muc " hinh anh sinh hoat thay co tai VN"

04.12.07: Post hinh anh nhom cuu hoc sinh PK 54-61 do thay Nguyen Viet Son (cung la cuu hoc sinh PK 54-61) cung cap

20.12.07: Post hinh Dam Cuoi con gai anh Tran Huu Chinh PK 59-66 ngay 19.12.07 tai nha hang Sanh Doi (Q.10)

08.01.08: Post hinh anh "Tiec Tan Nien Tri An Thay Co PetrusKy-Le Hong Phong" ngay 4.1.2008 tai KS Kim Do trong thu muc "PK mo rong".

04.02.08: Post hinh anh "Mung xuan Mau Ty 2008 - Thay Co va Cuu HS PetrusKy-LHP ngay 30.1.08 tai truong LHP, trong thu muc "PK mo rong"

06.02.08: Post hinh anh hop mat BLL Thay Co-CHS PetrusKy-LHP va BGH truong Le Hong Phong voi ong Nguyen Minh Triet (Sau Phong) ngay 5.2.08 (29 tet Mau Ty).

11.04.08: Post hinh anh thay Trần Châu Hồ và tác phẩm thứ hai vừa mới in và phát hành đầu tháng 4.08, trong thu muc "Hinh anh sinh hoat thay co tai VN"

12.05.08: Post hinh anh Ban Lien Lac di phung dieu chia buon dam tang thay Nguyen Minh, sang ngay 11.05, xem tai thu muc "Hinh anh sinh hoat thay co tai VN".

20.10.08: Post hinh anh hop mat 10.2008 cua cac ban cuu hoc sinh Le Hong Phong tai Houston, US., xem trong thu muc LHP "mo rong" (lien khoa).

12.11.08: Post hinh anh mung sinh nhat thay Trần Thành Minh va thay Cam Duy Lễ, tiec sinh nhat do anh em trong Ban Lien Lac Thay Co va Cuu Hoc Sinh Petrusky-LHP to chuc, tai nha hang Blue Ginger Q1 trua ngay 8.11.08, hinh anh do anh Nguyen Minh Nghia PK 65-72 cung cap.

17.11.08: Post hinh anh thay co (ve huu) di tham quan khu du lich sinh thai tha'c Giang Dien - Dong Nai, do Ban Lien Lac Thay Co va Cuu Hoc Sinh truong to chuc ngay chu nhat 16.11.2008, xem trong thuc muc "sinh hoat thay co tai VN".

24.11.08:
(1) Post hinh anh nhom PK 65-72 di tham thay Tran Chau Ho tai benh vien ngay 15.11, xem thu muc PK 65-72. 
(2) Nhom ban PK 65-72 di vieng dam tang nhac mau bac si Ben ngay 19.11, xem thu muc PK 65-72 
(3) nhom PK 74-81 di tham thay Tran Chau Ho tai benh vien ngay 22.11, xem thu muc PK 74-81.

17.12.08: Post hinh do ban Dang Tran Khoa PK 73-80US goi ngay 16.12, xem tai thu muc PK 73-80. Ban Bien Tap goi loi cam on ban Khoa da goi hinh anh dong gop cho Ky Yeu PetrusKy.

24.12.08: Post hinh các anh PK 65-72VN cùng với thầy Đặng Công Hầu đi Đà Lạt thăm thầy Nguyễn Ngọc Nam ngày 21, 22.12.2008, xem thư mục PK 65-72, hình ảnh do anh Nguyễn Minh Nghĩa gới.

15.01.09: Post hinh Ban Lien Lac di phung dieu dam tang thay Tran Chau Ho ngay 09.01.2009, xem hinh o thu muc "Sinh hoat thay co tai VN".

20.01.09: Post hinh hop mat Tất Niên 18.01 Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009, hình ảnh do các anh Nguyễn Minh Nghĩa PK 65-72, Cao Xuan Phong, T.K.Long PK 74-81 cung cấp. Moi xem hinh o thu muc PK "mo rong". 

23.03.09: Post hinh di tham thay Dang Cong Hau (Hoi Hoa) tai benh vien 115 ngay 21.03, gom nhom CHS PK 65-72, 69-76... va thay Tran Thanh Minh, hinh anh do anh Nguyen Minh Nghia cung cap. Xem hinh anh tai thu muc "Sinh hoat thay co tai VN".

09.04.09: Post hinh di tham thay Dang Cong Hau tai BV Dai Hoc Y Duoc Q5, ngay 08.04, xem tai thu muc "Sinh hoat thay co tai VN". Hinh anh do anh Nguyen Minh Nghia PK 65-72VN goi.

14.04.09: Post hinh le tang thay Dang Cong Hau, ta the ngay 09.04, hinh anh tap hop tu anh Nghia PK 65-72, trang web www.petruskylhp.org, va Long PK 74-81, xem hinh tai thu muc "Sinh hoat thay co tai VN"

18.04.09: Post bai viet tam tinh cua mot cuu HS PK 65-72 hai ngoai (xin man phep khong neu ten) ve Co Giao Su Hoi Hoa PetrusKy, thay Dang Cong Hau, xem bai viet o thu muc PK 65-72

18.06.09: Post mot so hinh anh do Pham Quoc Phong, PetrusKy Au Chau cung cap ngay 17.06.09
- thay Tran Thanh Minh va thay Phan Luu Bien vieng tham thay Pham Ngoc Danh tai Duc, nhan dip 2 thay tham du dai hoi PetrusKy Au Chau lan thu 15 tai Frankfurt thang 06.2009, xem trong thu muc "Sinh hoat thay co tai VN"
- Nhom cuu hoc sinh PK 73-80 hop mat tai Paris ngay 13.06.2009, xem hinh anh trong thu muc PK 73-80.
- Nhom cuu HS PK 58-64 hop mat ngay 14.06.2009 tai Paris, France., xem hinh anh trong thu muc PK 58-64

BBT rat cam on su tich cuc cung cap thong tin hinh anh cua ban Pham Quoc Phong, PetrusKy Au Chau ve cac hoat dong vua qua.

19.06.09: Post mot so hinh anh nhom ban PK 65-72 di tham vieng va phung dieu dam tang ngay 18.06: than mau BS Thien, than mau anh Nguyen Quang Phuoc, than mau anh Le Van Nghia (ngay 27.5), hinh anh do anh Nguyen Minh Nghia goi, xem trong thu muc PK 65-72

20.07.09: Post mot so hinh anh Dai Hoi PetrusKy Au Chau 06.2009, co su tham du cua thay Tran Thanh Minh va thay Phan Luu Bien, xem trong thu muc "Sinh hoat thay co tai VN". Hinh anh do P.Q.Phong PetrusKy Au Chau cung cap.