1. Phạm Văn Uýnh

 

 Phạm Văn Uýnh, bí danh: Xuân Uyên.

Năm sinh: 10 / 9 / 1960. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: 02 Hùng Vương, thành phố Cà Mau, www.camau.gov.vn

ĐT NR: 07803832097. DĐ: 0918053539

E-mail: uynhpv@gmail.com, uynhpv@camau.gov.vn

Website: http://phamvanuynh.googlepages.com

 

 

 

2. Phạm Quang Huỳnh

 

Phạm Quang Huỳnh, bí danh:

Năm sinh: 15/11/1960. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803834843. DĐ: 0913686288.

E-mail: huynhb78@gmail.com

Website: http://phamquanghuynh.googlepages.com

  

3. Nguyễn Thị Kim Thanh

 

Nguyễn Thị Kim Thanh, bí danh:

Năm sinh: 25/01/1954. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Khánh Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường PTTH Bán công Cà Mau.

ĐT NR: 07803822208.

E-mail: thanhb78@gmail.com

Website: http://thanhb78.googlepages.com 

  

 

4. Nguyễn Văn Hành

 

Nguyễn Văn Hành, bí danh:

Năm sinh: 14/7/1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: TT Giáo dục thường xuyên huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803883334. DĐ: 0918299954

E-mail: hanhb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

  

5. Đỗ Nguyệt Hằng

 

Đỗ Nguyệt Hằng, bí danh:

Năm sinh: 03/8/1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803883334. DĐ: 0918299954

E-mail: donguyethang@gmail.com

Website: http://donguyethang.googlepages.com

 

   

6. Phạm Thị Chúc 

 


Phạm Thị Chúc, bí danh:

Năm sinh: 10/9/1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Nơi làm việc: Trường TH Trần Văn Ơn, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

ĐT NR: 0883116433. DĐ: 0909539012

E-mail: phamthichuc@gmail.com

Website: http://phamthichuc.googlepages.com/

 

 

7. Nguyễn Thị Định

 

Nguyễn Thị Định, bí danh:

Năm sinh: 23 / 7 / 1956. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Đông Thới I, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT : 07803883114

E-mail: dinhb78@gmail.com 

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

    

8. Phạm Văn Sơn

 

Phạm Văn Sơn, bí danh:

Năm sinh: 1960. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.

Nơi ở: Xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Đông Thới I, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT : 07803883114

E-mail: dinhb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

   

9. Phạm Thị Quy

 


Phạm Thị Quy, bí danh:

Năm sinh:  24/8/1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Đông Hưng I, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT liên hệ : 0913633394

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

10. Trần Văn Út

 

Trần Văn Út, bí danh:

Năm sinh:  1960. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi ở: Gía Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Gía Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT liên hệ : 0913633394

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

 

 11. Vũ Thị Hoan

 


Vũ Thị Hoan, bí danh:

Năm sinh: 10 / 8 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường THCS Quang Trung, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR : 07803880078

E-mail: hoanb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 12. Trần Hải Minh

 


Trần Hải Minh, bí danh:

Năm sinh: 05 / 11 / 1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Nơi ở: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR : 07803880078

E-mail:  hoanb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

 13. Phạm Thị Hương

 


Phạm Thị Hương, bí danh:

Năm sinh:  19 / 12 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường THCS thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803889293.

E-mail:  huongb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

 14. Lương Thị Liệu

 

Lương Thị Liệu, bí danh:

Năm sinh: 04 / 02 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nơi ở: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường THCS phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803835282. DĐ: 0913722796

E-mail:  lieub78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

15. Bùi Xuân Minh

 

Bùi Xuân Minh, bí danh:

Năm sinh: 15 / 11 / 1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Phòng Giáo dục huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: . DĐ: 0917544532.

E-mail: buixuanminh@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

16. Phạm Văn Túc

 

Phạm Văn Túc, bí danh:

Năm sinh: 20 / 02 / 1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nơi ở: xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học 1 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803928545. DĐ: 0918971504.

E-mail:  tucb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

17. Trần Thị Hạnh

 


Trần Thị Hạnh, bí danh:

Năm sinh: 20 / 3 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nơi ở: xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Phong Lạc 2, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803928545.

E-mail:  tucb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

18. Đỗ Thị Tân

 Đỗ Thị Tân, bí danh:

Năm sinh: 14 / 6 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam.

Nơi ở: Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Khánh Bình 2, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803915131

E-mail:  tanb78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

19. Trần Thị Thơm

 


Trần Thị Thơm, bí danh:

Năm sinh: 10 / 3 / 1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THPT Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

ĐT NR: 07813850646. DĐ: 093786522.

E-mail: thomtt78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

20. Nguyễn Thị Nới

 

Nguyễn Thị Nới, bí danh:

Năm sinh: 05 / 7 / 1956. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS Giá Rai B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

ĐT NR: 07813848359.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

21. Đỗ Thị Liên

 

Đỗ Thị Liên, bí danh:

Năm sinh: 03 / 7 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS Giá Rai B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

ĐT NR: 07813849709. DĐ: 0918199337.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

   

22. Phạm Thị Thấn

 


Phạm Thị Thấn, bí danh:

Năm sinh: 11 / 11 / 1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Liên Trì, Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS Thị trấn Phước Long.

ĐT NR: 07813580341.

E-mail: tongduckien@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

23. Tống Đức Thoan

 

Tống Đức Thoan, bí danh:

Năm sinh: 20 / 8 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Đông Đoài, Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS Thị trấn Phước Long.

ĐT NR: 07813580341.

E-mail: tongduccuong@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com  

 

 

24. Vũ Thị Huệ

 

Vũ Thị Huệ, bí danh:

Năm sinh: 19 / 9 / 1954. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Gia trấn, Gia Viễn, Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học phường 8/1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803827491. DĐ: 0974533433.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

25. Trần Ngọc Lâm

 

Trần Ngọc Lâm, bí danh:

Năm sinh: 28 / 4 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nơi ở: Phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT NR: 07813826851. DĐ: 0918245079.

E-mail: ngoclamb78@gmail.com

Website: http://ngoclamb78.googlepages.com 

 

 

26. Nguyễn Thị Nguyệt

 

Nguyễn Thị Nguyệt, bí danh:

Năm sinh: 28 / 4 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

ĐT NR: 07813826851. DĐ: 0918245079.

E-mail:

Website: http://ngoclamb78.googlepages.com 

 

 

27. Lê Quang Mẽ

 


Lê Quang Mẽ, bí danh:

Năm sinh: 16 / 01 / 1956. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam.

Nơi ở: Phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Vườn chim Bạc Liêu.

ĐT NR: 07813822753 . DĐ: 0918571163.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

28. Đinh Thị Hường

 

Đinh Thị Hường, bí danh:

Năm sinh: 17 / 10 / 1957. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Yên Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: Phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học phường 7, tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT NR: 07813820260.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

29. Nguyễn Đức Hoàng

 

Nguyễn Đức Hoàng, bí danh:

Năm sinh: 23 / 4 / 1956. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803867590. DĐ: 0919760942

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

30. Trần Mỹ Thanh

 


Trần Mỹ Thanh, bí danh:

Năm sinh:  1963. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nơi ở: xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803867590.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

 

31. Phạm Thị Hạnh

 

Phạm Thị Hạnh, bí danh:

Năm sinh: 21 / 5 / 1957. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

ĐT NR: 07803860569

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com

  

32. Vũ Hồng Bạch

 


Vũ Hồng Bạch, bí danh: Thanh Bạch

Năm sinh: 20 / 02 / 1956. Dân tộc:

Quê quán: Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Nơi ở: A06/61E Võ Thị Sáu, Trà Kha, phường 8, thị xã Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trung tâm nước sạch tỉnh Bạc Liêu.

ĐT : 0781 3823127; DĐ: 0918574864.

E-mail: vuthanhbach@gmail.com 

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

    

33. Nguyễn Thị Cộng

 

Nguyễn Thị Cộng, bí danh:

Năm sinh: 1957. Dân tộc:

Quê quán: huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi ở: A06/61E Võ Thị Sáu, Trà Kha, phường 8, TX Bạc Liêu, tỉnh BL.

Nơi làm việc: Trung tâm nước sạch tỉnh Bạc Liêu.

ĐT : 0781 3823127; DĐ: 0982464616.

E-mail: vuthanhbach@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

   
   

34. Đoàn Hữu Thư

 

Đoàn Hữu Thư, bí danh:

Năm sinh: 25 / 01 / 1959. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

ĐT : 07803864406; DĐ: 0919334494.

E-mail: thub78@gmail.com 

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

    

35. Bùi Thị Bông

 

Bùi Thị Bông, bí danh:

Năm sinh: 19/12/1965. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Bùng Binh xã Hoà Tân, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nơi ở: Ấp 1, Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Nơi làm việc: Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

ĐT : DĐ: 0919334494.

E-mail: thub78@gmail.com

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

 

36. Đỗ Thị Thu

 

Đỗ Thị Thu, bí danh:

Năm sinh: 12 / 6 / 1960. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS Giá Rai B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

ĐT NR: 07813848142.

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

37. Nguyễn Văn Ưng

 

Nguyễn Văn Ưng, bí danh:

Năm sinh:  1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Nơi làm việc: Trường THPT Lê Hồng Phong, Tp Biên Hòa.

ĐT NR: 0613899105;  DĐ: 0909700377

E-mail: nguyenvanung@gmail.com

Website: http://ungb78.googlepages.com

              http://violet.vn/vanvannguyen  

 

 

37. Bùi Văn Giang

 

Bùi Văn Giang, bí danh:

Năm sinh:  1957. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường THCS B xã Ninh Hoà, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT NR:

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com 

 

38. Đặng Thị Thúy

 

Đặng Thị Thúy, bí danh:

Năm sinh:  1958. Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nơi ở: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi làm việc: Trường Tiểu học A xã Ninh Hoà, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT NR:

E-mail:

Website: http://banlienlac78.googlepages.com