KỶ YẾU

(Trang web đang cập nhật bổ sung dữ liệu)


l TRANG CHỦ l ĐĂNG NHẬP l THƯ ĐIỆN TỬ l DIỄN ĐÀN NINH BÌNH l GROUPS l TÌM KIẾM l 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Uýnh

 

 Phạm Văn Uýnh, bút danh: A.U.

Năm sinh: 10 / 9 / 1960.

Quê quán: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Cà Mau.

Nơi làm việc: 02 Hùng Vương, UB CM.  www.camau.gov.vn

ĐT NR: 07803832097. DĐ: 0918053539; 0975858626

E-mail: pvuynh@gmail.com

Website: http://phamvanuynh.googlepages.com

 

 

 

Phạm Quang Huỳnh

 

Phạm Quang Huỳnh, bí danh:

Năm sinh: 15/11/1960.

Quê quán: KT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Cà Mau.

Nơi làm việc: TTGDTX tỉnh CM.

ĐT NR: 07803834843. DĐ: 0913686288.

E-mail: huynhb78@gmail.com

Website: http://phamquanghuynh.googlepages.com

  

An Thúy Mai

 An Thúy Mai, bí danh:

Năm sinh: 28/5/1961.

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Nơi làm việc: Học viện TTN TW.

ĐT NR: 0438353470. DĐ: 0912878199

E-mail: maiatx@gmail.com

Website: http://avd.mai.googlepages.com 

  

 

Nguyễn Thị Kim Lan

 


Nguyễn Thị Kim Lan, bí danh:

Năm sinh: 19.

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị trấn YT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Thị trấn Yên Thịnh.

ĐT NR: 0303869793. DĐ:

E-mail: kimlan10a@gmail.com

Website: http://77kimlan.googlepages.com 

 

  

Phạm Minh Tâm

 

Phạm Minh Tâm, bí danh:

Năm sinh: 1960.

Quê quán: KT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Thịnh, Yên Mô.

Nơi làm việc: Yên Thịnh, Yên Mô.

ĐT NR: 0306218789;  0303680584

E-mail: phammtam@gmail.com

Website: http://10a.tam.googlepages.com

 

 

Lê Hữu Duệ

 


Lê Hữu Duệ, bí danh:

Năm sinh: 19 .

Quê quán: YP, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Hưng, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Yên Mô, Ninh Bình.

ĐT NR: 0303869216;  DĐ: 0976684489

E-mail: lehuudue@gmail.com 

Website: http://huudue.googlepages.com

 

 

 Phạm Đức Nhiệm

 


Phạm Đức Nhiệm, bí danh:

Năm sinh: 1960.

Quê quán: KT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Thịnh

Nơi làm việc: Yên Thịnh.

ĐT NR: 0303680947

E-mail:

Website: http://pdnhiem.googlepages.com

 

   

. Nguyễn Văn Hợi

 


Nguyễn Văn Hợi, bí danh:

Năm sinh: 1959.

Quê quán: KT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: TP Ninh Bình

Nơi làm việc: TP Ninh Bình

ĐT NR:  DĐ: 0917355297

E-mail:

Website:

 

 Nguyễn Thanh Phong

 Nguyễn Thanh Phong, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: TP Ninh Bình

Nơi làm việc: TP Ninh Bình

ĐT NR: 0303889469. DĐ: 0915408997

E-mail:  phongntt@gmail.com

Website: http://77.phong.googlepages.com

 

 

 

Đoàn Văn Quỳnh

 


Đoàn Văn Quỳnh, bí danh:

Năm sinh: 1960.

Quê quán: YH, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Buôn Ma Thuột.

Nơi làm việc: TU Đắc Nông.

ĐT NR: 0503951065. DĐ: 0913421059

E-mail: dvquynh@gmail.com

Website: http://doanvanquynh.googlepages.com 

 

 

 

Lương Mạnh Hùng

 

Lương Mạnh Hùng, bí danh:

Năm sinh: 19.

Quê quán: Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi ở: Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.

ĐT NR: . DĐ: 0913008952

E-mail:

Website: http://luongmhung.googlepages.com 

 

 

. Bùi Thị Lợi

 


Bùi Thị Lợi, bí danh:

Năm sinh: 19.

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Đà Lạt.

Nơi làm việc: VPUB tỉnh Lâm Đồng.

ĐT NR: 0633822716. DĐ: 0918423380

E-mail:

Website: http://lop10a.googlepages.com 

 

  

Trần Thị Thanh Tú

 


Trần Thị Thanh Tú, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Thành phố Nha Trang.

Nơi làm việc: Trường THCS TP Nha Trang

ĐT NR: 0583814590. DĐ: 0977310178

E-mail: ttthanhtu@gmail.com

Website: http://ttu10a.googlepages.com 

 

 

 Phạm Văn Dự

 

Phạm Văn Dự, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Nơi làm việc: CA Hà Nội.

ĐT NR: DĐ: 0902285689

E-mail: phamvdu@gmail.com

Website: http://phamvdu.googlepages.com 

 

 

. Nguyễn Thị Liên

 


Nguyễn Thị Liên, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: TX Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi ở: Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

Nơi làm việc: Hà Nội.

ĐT NR:  DĐ 0913515156.

E-mail: ntlien0606@gmail.com

Website: http://77.lien.googlepages.com 

 

 

 Nguyễn Thanh Tịnh

 

Nguyễn Thanh Tịnh, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: Yên Thắng, Ninh Bình.

Nơi ở: Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

Nơi làm việc: Hà Nội.

ĐT NR:  DĐ: 0912787286

E-mail:

Website: http://thanhtinh77.googlepages.com 

 

 

Đỗ Văn Tách

 

Đỗ Văn Tách, bí danh: Xuân Tứ.

Năm sinh: 1960

Quê quán: YH, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp HCM.

Nơi làm việc: CA Tp HCM.

ĐT NR: 089201995; DĐ: 0913675423

E-mail:

Website: http://dvtach.googlepages.com 

 

 

Ninh Thành Viên

 


Ninh Thành Viên, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán:  Gia Viễn, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Rạch Giá.

Nơi làm việc: Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang.

ĐT NR: 0773810245. DĐ: 0908526868;  0919862222

E-mail: viennt@kiengiang.edu.vn

Website: http://ninhthanhvien.googlepages.com 

 

 

Nguyễn Thị Hoa

 
Nguyễn Thị Hoa, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: YB, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: KT,Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: KT,Yên Mô, Ninh Bình.

ĐT NR:

E-mail:

Website: http://nthoa77.googlepages.com 

 

  

 Đinh Xuân Phụng

 

Đinh Xuân Phụng, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: Yên Bình, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Ninh Bình.

Nơi làm việc: Thanh tra tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303885309;   DĐ: 0946025663

E-mail:

Website: http://77.phung.googlepages.com 

 

  

 Đỗ Văn Hà

 


Đỗ Văn Hà, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: TX Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi ở: Trung Sơn, TX Tam Điệp.

Nơi làm việc: TX Tam Điệp.

ĐT NR: 0303771182;  DĐ: 0912937060

E-mail:

Website: http://dsonha.googlepages.com 

 

 

 Phạm Thế Vinh

 


Phạm Thế Vinh, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303680359;  DĐ: 01684330711

E-mail:

Website: http://thevinh77.googlepages.com 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

 Nguyễn Thị Ngần, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Yên Phong, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303680654;  DĐ:

E-mail:

Website: http://ntngan77.googlepages.com 

 

 

Phạm Thị Thiện

 


Phạm Thị Thiện, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Yên Phong, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303681473;  DĐ:

E-mail:

Website: http://phamthithien.googlepages.com 

 

 

Nguyễn Thị Thơm

 


Nguyễn Thị Thơm, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi làm việc: Yên Phong, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303869211;  DĐ:

E-mail:

Website: http://ntthom77.googlepages.com 

 

 

Nguyễn Quang Vinh

 Nguyễn Quang Vinh, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: TX Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi ở: TX Tam Điệp.

Nơi làm việc: TX tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR: 0303864069;  DĐ: 0983552889.

E-mail:

Website: http://77quangvinh.googlepages.com 

 

 

 Đỗ Xuân Trường

 Đỗ Xuân Trường, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: TX Tam Điệp, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Hà Nội.

Nơi làm việc: Hà Nội.

ĐT NR:  DĐ 0986318637.

E-mail:

Website: http://dxtruong77.googlepages.com 

 

 

 Bùi Văn Sáu

 Bùi Văn Sáu, bí danh:

Năm sinh: 1960

Quê quán: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: TX Tam Điệp.

Nơi làm việc: TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

ĐT NR:  DĐ: 0913577782

E-mail:

Website: http://buivsau.googlepages.com 

 

 

 Lê Thị Thanh Xuân

 Lê Thị Thanh Xuân, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán:  Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: TX Tam Điệp.

Nơi làm việc: Trường Quế Võ, Tam Điệp, Ninh Bình.

ĐT NR: 0303770487; DĐ: 0917972778.

E-mail:

Website: http://77xuan.googlepages.com 

 

 

. Nguyễn Thị Gấm

 

Nguyễn Thị Gấm, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: KD, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Đà Lạt.

Nơi làm việc: Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng.

ĐT NR:

E-mail:

Website: http://lop10a.googlepages.com 

 

 

. Ng Văn Nhu

 

Ng Văn Nhu, bí danh:

Năm sinh: 19

Quê quán: YT, Yên Mô, Ninh Bình.

Nơi ở: Tp Đà Lạt.

Nơi làm việc: CA tỉnh Lâm Đồng.

ĐT NR:

E-mail:

Website: http://lop10a.googlepages.com 

 

 

. An Thị Tuyết

 

An Thị Tuyết, bí danh:

 

 

 

THÔNG BÁO

Để cho việc xây dựng kỷ yếu, nhờ các bạn cung cấp thông tin tương tự như trên, gửi cho Admin theo hộp thư điện tử:  uynhpv@gmail.com  để đưa lên đầy đủ.

      Thân ái !