Linh Kiện Điện Tử Số

            - Là những linh kiện điện tử số bổ trợ cung cấp các chức năng cho bộ xử lý làm việc, Vi xử lý có nhiệm vụ tính toán và thực hiện những chỉ thị do người lập trình viết ra. Vi xử lý cần có những linh kiện khác để hỗ trợ để tăng cường tính năng cần thiết cho các ứng dụng:
                + máy tính muốn kết nối với chuột, bàn phím...: cần có linh kiện để giao tiếp với thiết bị này thì mới làm việc được.
                + Vi điều khiển muốn mở rộng thêm port để điều khiển nhiều LED hơn thì cần có chip để mở rông thêm port...
            - Linh kiện điện điện tử số là các thành phần không thể thiếu khi làm việc với chip xử lý và điều khiển thiết bị.
Subpages (2): Bộ Nhớ RAM bộ nhớ
Comments