Nối Dây Chung: Dương Chung, Âm Chung

            - Có Hai Loại nối dây cho LED: Dương chung và âm chung.  Dương và âm nói đến ở đây có nghĩa là khi ta nối vào nguồn mà bóng đèn sáng lên, Chân nào nối với chân dương thì gọi đó là chân dương còn ngược lại gọi là chân âm. Âm chung hay dương chung là khi nối nhiều LED lại với nhau vào chung một mối dây, các chân còn lại ta đi qua mạch điều khiển để tắt mở chúng, khi đó những chân nào nối chung lại với nhau thì tên của chân đó làm chân chung.

            - Dương chung: Dây Dương là cách gọi chung cho điện áp 5V, !2V... đối với điện một chiều, nên khi nói đến dây dương là ta phải hiểu đó là dây gắn vào nguồn 5V,12V...tùy theo cách nối LED mà ta sử dụng nguồn cho phù hợp. LED làm hộp đèn ta nên nối dương chung, vì các Board mạch điều khiển bằng âm chung có công suất mạnh hơn. Khi nối LED dương chung thì dây nguồn vào Board mạch dùng dây nhỏ và dùng 1 dây cũng được, nhưng dây nguồn dương vào LED phải lớn khi sử dụng nhiều LED. Còn dây Mass đi vào các Board điều khiển phải lớn và nhiều dây khi sử dụng nhiều LED.

            - Âm chung: Nguồn âm hay còn gọi là dây Mass, dây mass có đặc điểm làm dây chung nên trong mạch điện dây này thường lớn và nối hầu hết các linh kiện vào dây mass nên trong mạch điện ta sẽ thấy dây mass nhiều. Trong đấu nối LED thì ngược lại ít dùng trong LED hộp đèn bảng hiệu, LED làm trực tiếp trên các vật liệu có sẵn nhưng vẫn thường được nhiều trong mạch quét LED hay màn hình LED.


            Muốn biết thêm về cực LED như thế nào hãy Xem Thêm Về LED.
Comments