TRANG CHỦ

TRANG WEB CHUYÊN ĐỀ VỀ 
NÔNG NGHIỆP - NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔNKỹ sư Hồ Đình Hải kính chào nông dân trên toàn thế giới


Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cở lớn


YouTube Video

 
Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa mini


 

YouTube Video

                                     Cơ giới hóa trong ngành trồng rau


 

YouTube Video

Phun thuốc BVTV bằng máy bay ở nông trại Australia

ĉ
Hồ Đình Hải,
06:50, 26 thg 12, 2010
Comments