Kehittämisprojekti: Tarttila, Valkeakoski

Opintojakso: Maaseutu- ja ympäristöpolitiikka 4 op (2010-2011). Harjoitustyö, HAMK Biotalous


Kylän yleiskuvaus:

Tarttilan kylä kuuluu Saarioispuoleen, joka koostuu 18 eri kylästä. Saarioispuoli on osa Valkeakosken kaupunkia. Kylä on toimiva yhteisö, jossa on pienyrityksiä, peruskoulu ja erilaisia yhdistyksiä. Kylälle on tehty maankäyttösuunnitelma. Tarttila kuuluu arvokkaaksi luokiteltuun maisema-alueeseen, joka koostuu perinteisestä viljelymaisemasta. Tarttilan pääväylänä toimii Tarttilan raitti, jonka ympärille kylä jakautuu tiiviiksi nauhaksi. Ympärivuotisesti asuttuja taloja alueella on noin 200. Kesäaikaan asukasmäärä tuplaantuu.

http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/asuminen_ja_ymparisto/kansallinen_kaupunkipuisto/kaupunkipuiston_alueet/12_saaren_saarioispuoli/

http://www.saarioispuoli.com/