(2015) Запрошення до публікації: Міжнародний Збірник наукових праць з відкритим доступом – “Європейське співробітництво”, м. Варшава, Consilium Sp. z o.o.

опубліковано 17 лип. 2015 р., 01:39 Kyiv Academic Publisher MAUP

CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 7010475027
ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa
tel: +48-720-874-159
www.clmconsulting.pl
office@clmconsulting.pl

CONSILIUM LIMITED LIABILITY COMPANY

NIP: 7010475027
Piękna st. 20,
00-549 Warsaw
tel: +48-720-874-159
www.clmconsulting.pl
office@clmconsulting.pl

Шановні колеги!

Пропонуємо опублікувати результати наукових досліджень у Міжнародному Збірнику наукових праць з відкритим доступом – “Європейське співробітництво”!

Збірник наукових праць має реєстрацію в Польщі та розширює індексацію в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, ERIH (European Reference index of the Humanities), Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible та інших.

Засновником збірника є Consilium Sp. z o.o. з місцем реєстрації в м. Варшава, Республіка Польща.

Збірник орієнтований на публікацію результатів дослідження за напрямами економіки, фінансів, технічних спеціальностей, філософії тощо.

До складу Наукової ради збірника на сьогодні входять фахівці найвищої кваліфікації з Польщі, Литви, Латвії, Грузії, України, Швейцарії, Німеччини, Македонії, що забезпечує високий рівень рецензування статей та дозволяє авторам опублікувати результати власних досліджень, які будуть доступні для широкого кола науковців на міжнародному рівні.

Детальніше ознайомитись з вимогами до наукових статей, архівом номерів, даними про наукову раду збірника та іншою інформацією можна на сторінці Збірника на платформі OJS в Інтернет за посиланням http://we.clmconsulting.pl.

Зі сподіванням на подальшу співпрацю та з повагою
Головний редактор Збірника “Європейське співробітництво”
Збігнєв Вонсік

 

Уважаемые коллеги!

Предлагаем опубликовать результаты научных исследований в Международном Сборнике научных трудов с открытым доступом – «Европейское сотрудничество»!

Сборник научных трудов имеет регистрацию в Польше и расширяет индексацию в международных наукометрических базах Google Scholar, ERIH (European Reference index of the Humanities), Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible и других.

Основателем сборника является Consilium Sp. z o.o. с местом регистрации в г. Варшава, Республика Польша.

Сборник ориентирован для публикации результатов исследований ученых по направлениям экономики, финансов, технических специальностей, философии и др.

В состав Научного совета сборника на сегодня входят ученые-специалисты высокой квалификации из Польши, Литвы, Латвии, Грузии, Украины, России, Швейцарии, Македонии, что обеспечивает высокий уровень рецензирования статей, позволяет опубликовать результаты исследований, которые будут доступны для широкого круга читателей во всем мире.

Детальнее ознакомиться с требованиями к научным статьям, архивом номеров и другой информацией можно на странице Сборника на платформе OJS в Интернет по ссылке http://we.clmconsulting.pl.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество и с уважением
Главный редактор Сборника «Европейское сотрудничество»
Збигнев Вонсик

 
Comments