Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1973 και μετά τη βασική εκπαίδευση πήρα το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1997
Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση "Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής" από το 2006.  
Τη Διδακτορική μου διατριβή την εκπόνησα στο Εργαστήριο Φυσικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναγορεύτηκα Διδάκτορας το 2009. 
Έχω εργαστεί στο "Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον", στη Δ.Ε.Η. (Διεύθυνση νέων έργων μεταφοράς) και από το 2002 μέχρι το 2014 εργάζομαι με σύμβαση αορίστου χρόνου στο εργαστήριο Φυσικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 κατέχω θέση Ε.ΔΙ.Π. στο ίδιο εργαστήριο.