กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [25 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 ด่วนที่สุด!!!ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561 แจ้งยืนยันความประสงค์ขอรับการจ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [25 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 367 ครั้ง 
 แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน) โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [24 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 161 ครั้ง
 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สำหรับสถานะการยืนยัน ระบบ B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [24 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 118 ครั้ง
 เอกสารประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[20 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [20 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 204 ครั้ง
 แจ้งการประเมินวิสัยทัศน์ กรณีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม.19) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 148 ครั้ง
 แจ้งการประเมินวิสัยทัศน์ กรณีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 158 ครั้ง
 ประกาศรับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [18 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 240 ครั้ง
 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเหณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า Kโดย: กลุ่มอำนวยการ [16 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 133 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1292 รายการ

gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหว 
ลิงค์ที่น่าสนใจ