Katarzyna Winkowska-Nowak

kwn at swps.edu.pl;

NOWOŚĆ: EWCOME2014,  EWCOME 2015, EWCOME2016- Konferencje

Afiliacje:

Współpraca z nauczycielami:

Książki:

  • Pobiega E., Pobiega K., Winkowska-Nowak K. (eds.) 2017. GeoGebra na 6 – Math Calculators. Warszawa (GeoGebra 6, Math Calculators). Wydawnictwo Fundacja AKCES
  • Pobiega E., Pobiega K., Winkowska-Nowak K. (eds.) 2017. Projekty edukacyjne z GeoGebrą.(School projects with GeoGebra) Warszawa. Wydawnictwo Fundacja AKCES
  • Nowak A., Winkowska-Nowak K., Pobiega K. (eds.) 2015. Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach. (Support for the Teachers’ Network) Warszawa.
  • Winkowska-Nowak K., Pobiega K. (eds.) 2016. Szkoła w dobie Internetu 2.0 Warszawa, (School in Internet Era part II) Wydawnictwo Fundacja AKCES.
Wykłady i warsztaty dla nauczycieli


Wywiad w Gazecie Wyborczej: Uwolnić szkolne komputery
Wypowiedź na panelu Gazety Wyborczej: Komputer dla nauczyciela
Filmik z IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry
LINK SLIDEPLEYER z Cambridge spotkanie w 2008 IGI