Home


woordje van onze voorzitter

KWB Sint-Eligius Gentbrugge, de plaatselijke afdeling van de Kristelijke Werknemersbeweging, was oorspronkelijk een louter mannenbeweging maar met de tijd geëvolueerd tot een gezinsbeweging. Wij bestaan reeds van 1956 en tellen momenteel nog altijd ongeveer 165 leden. Onze activiteiten gaan meestal door in het parochiecentrum nabij de Sint-Eligiuskerk.

Het lidgeld bedraag 30,00 € per jaar. Automatisch zijn ook alle andere gezinsleden (partner en de nog thuis wonende kinderen) aangesloten. Maandelijks ontvang je dan het nationaal ledenblad De Raak en ons eigen ledenblad “De Contactsleutel”. Je neemt dan deel aan de activiteiten aan "ledenprijs" en kan in enkele zaken van kortingen genieten

Het voornaamste doel van onze KWB-afdeling is het samenbrengen van mensen, jong en oud. We pogen dit doel te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten met een uiteenlopend karakter. Dit zorgt ervoor dat iedereen aan zijn trekken kan komen: naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de algemene ledenvergadering, het eetfestijn, lenteontbijt en de nieuwjaarsreceptie worden er onder andere informatieve avonden en een bedrijfsbezoek ingericht of een avond vreemde culturen. Ook een culturele uitstap staat regelmatig op ons programma. 

Wie meer te weten wil komen, raad ik aan om eens te navigeren in de linkse kolom

Dirk

dirk.van.brussel@telenet.be  


 
Bankrekening van KWB Sint eligius

Onze KWB-afdeling had sedert vele jaren twee financiële rekeningen, de ene bij VDK, de andere bij Bank van de Post. Het beheer van onze gelden was hierdoor niet altijd even gemakkelijk en er werd dan ook beslist om de rekening bij Bank van de Post (000-311....) op te zeggen.

Vanaf nu hebben we dus nog enkel de VDK-rekening 890-2340186-92, IBAN = BE12 8902 3401 8692, BIC = VDSP BE 91, rekening op naam van KWB Sint-Eligius Gentbrugge.

Wie werkt met PC-bankieren zouden we willen aanraden om de opgezegde rekening te verwijderen uit de lijst van opgeslagen begunstigden.

 
Comments