Bolderberg                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            Contactname via Mail: kwb.bolderberg

    


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier om onze activiteiten te ontdekken: kalender 2014-2015.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het begin van nieuwe jaar wil onze bestuursploeg U van ganser harte een Zalig en Gelukkig 2016 toewensen. Laten we ieder op zijn eigen plaats maar ook samen proberen er iets moois van te maken.  


Bij de jaarwisseling worden er vele wensen uitgewisseld. Met een drankje en een hapje er bij kan het nog zoveel leuker zijn. 

We nodigen U dan ook uit op de nieuwjaarsdrink die KWB Bolderberg U en uw familie aanbiedt op  

Vrijdagavond 8 januari om 20 uur in de witte zaal!   

Je bent van harte welkom en deze avond is gratis. 


Eensgezind actie voeren voor een propere buurt

Met het megastort en de verbrandingsoven in de buurt zijn de KWB-afdelingen van Heusden-Zolder al vele jaren actief betrokken geweest bij de milieuproblematiek.

Zwerfvuil is een probleem waaraan veel mensen zich ergeren maar ondanks alle acties van onze gemeente en Limburg.net, lijkt het er op dat zwerfvuil een chronische ziekte aan het worden is.

Daarom gaan alle KWB-afdelingen van Heusden-Zolder samen een ludieke actie voeren om de problematiek onder de aandacht te brengen.

Tijdens de actie op vrijdag 15 januari langs de Beringerheide in Heusden zullen een groep KWB-ers op een ludieke wijze elke passant flitsen. Er worden geen foto’s gemaakt maar op die manier wenst men aandacht te trekken op een hardnekkig probleem.

Alle vergunningen voor deze actie waarop pers en TVL worden uitgenodigd,  zijn binnen.

Voor deze actie hebben we helpers nodig, er wordt gerekend op een 5-tal per afdeling.

Wat wordt van deze mensen verwacht:

Dat ze tegen 14 uur aan de Beringerheide zijn om alles klaar te zetten.

De flitsactie en het uitdelen van folders  loopt van 15.30u tot 17 uur.

Er zijn fluohesjes ter beschikking voor de deelnemers.

Er zullen enkele mensen van het bestuur gaan helpen maar als er nog kandidaten zijn dan mag je dit melden aan dejong.piet@telenet.be.

We kunnen dan afspreken om er samen naar toe te gaan.

      

Informatie en gespreksavond   

PRAAT VOOR JE GAAT   

Het levenseinde is een thema dat men vaak uit de weg gaat, waar men dikwijls niet of te laat over spreekt.. Het is belangrijk om over de zorg bij het levenseinde tijdig te spreken met degenen die je het meest nabij zijn.  Tijdens deze avond roepen situaties of stellingen herkenbaarheid op in het spreken over en het omgaan met het levenseinde. Begrippen worden verhelderd en er wordt stil gestaan bij het belang om hierover vooraf na te denken en er over te spreken. Elke deelnemer ontvangt een algemene informatieflyer en een exemplaar van “Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde”. Deze info- en gespreksavond gaat door op   

Donderdag 21 januari om 20 uur in de witte zaal.   

Op deze avond is iedereen welkom, ook niet leden.   

Spreek dus gerust familie of vrienden aan om samen te komen. Om de inleider een idee te geven hoeveel materiaal hij moet meebrengen is het goed een seintje te geven als je gaat komen.  Doe dit voor maandagmorgen 18 januari door een telefoontje of een mailtje naar Piet Dejong -011/252975 -  dejong.piet@telenet.be  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 FIETSEN………………………..FIETSEN…………………..FIETSEN

Zoals vorige jaren wordt er ook nu weer wekelijks gefietst op woensdagavond  tijdens de maanden juni-juli en augustus.

Bij droog weer wordt er om 18.30u vertrokken aan de kerk.

De tochten schommelen rond de dertig kilometer en halfweg is er meestal een halte voorzien waar de dorst kan gelest worden.

Ken je interessante routes dan mag je als gids voorop fietsen.

Verleden jaar zijn we ook terug gestart met het organiseren van dagtochten.

Bedoeling is om dit te herhalen in de komende maanden

Ook hier zijn tips of voorstellen welkom.

Er kan vanuit Bolderberg vertrokken worden maar andere startplaatsen zijn eveneens mogelijk. Afstanden tussen 50 en 70 km voor de dagtochten.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------