Rozkład kwasu azotowego (V)

Pod wpływem ogrzewania oraz œwiatła stężony kwas azotowy (V) brunatnieje, bo rozkłada się według następującej reakcji:WNIOSEK:

Stężony kwas azotowy (V) należy przechowywać w ciemnym naczyniu (nie przepuszczającym œwiatła) i w niewysokiej temperaturze.


Comments