แฟ้มพัฒนาตนเอง

แฟ้มพัฒนาผลงาน 

จัดทำโดย
นางสาวชลธิชา  คุ้มฤทธิ์

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีที่2 ปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ประวัติส่วนตัว

                ชื่อ นางสาว ชลธิชา คุ้มฤทธิ์

                ชื่อเล่นชื่อ กวาง

                เกิดวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2534

                อายุ 19 ปี

                ศาสนา พุทธ

                สัญชาติ ไทย

                สถานภาพ โสด

                สุขภาพ ดี

                น้ำหนัก 44 กก.

                ส่วนสูง 151 ซม.

                ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 527 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15210

                งานอดิเรก เล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกม

                บิดาชื่อ นายนิวัฒน์ คุ้มฤทธิ์ อายุ 53 ปี

                มารดาชื่อ นางวิลัยวรรณ ประหยัด อายุ 40 ปี

 
 
 

รางวัลที่ได้รับ