Overzicht van kwaliteitskringen

 


Vraag en aanbod, uitwisseling van ervaringen, netwerkverbreding en kennisverrijking voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

De Kwaliteitskringen in Nederland zijn regionaal georganiseerd en hebben ca 2000 leden. NNK (Utrecht) is een landelijke organisatie.


Kwaliteitskring Noord-Nederland en Flevoland

Kwaliteitskring Noord-Holland

Kwaliteitskring Zuid-Holland

Kwaliteitskring Zeeland

Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant

Kwaliteitskring Twente

Kwaliteitskring regio Zwolle

Kwaliteitskring Gelderland


info: kknederland@gmail.com