Hem

 
Hjälp,
vad händer nu!


Krishjälp för dig
som varit med i en religiös sekt
Innehåller andras erfarenheter när de lämnade sin religiösa tillhörighet

Hjälplänkar


Artiklar

Intressanta artiklar och uppsatser om Gud och religion
skrivna av kvinnor

Kontakt

 


 


Barnkonventionen

Artikel 12
Åsiktsfrihet och rätten
att bli hörd

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

 

Artikel 13
Yttrande och informationsfrihet

1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet.Dennarätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

 

 

 

Visste du att ...

- det har funnits människor
på jorden i över
hundra tusen år!

- det fanns en tid innan
Bibelns Gud skapade Adam och Eva …

 

Vill du veta mer?


Bibeln och Kvinnan
Hur stort utrymme får kvinnan i Bibeln?

Kvinnans roll i kristna
rörelser och sekter
Jehovas vittnen
Vilken kvinnosyn  har Jehovas Vittnen? Jag lämnade Jehovas vittnen 1992 efter att varit medlem sedan 1970-talet. Jag har alltså upplevt hur det är att vara kvinna inom deras rörelse. 

Mannen och kvinnan inom Jehovas vittnen är inte jämställda.
Kvinnan ställs utanför församlingens ledning.
Hon kan aldrig få samma ”privilegier” som en man.

Läs mer
... De mänskliga rättigheterna

Artikel 18
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av
religiösa sedvänjor.

Artikel 19.
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser
När barnasinnet har
berövats på sin glöd

Hur mår barnen i en domedagsrörelse
- Sagor och religiösa berättelser
- Domedagens krigshot en traumatisk upplevelse
- Satan och demonerna - en verklighet i sekten
- Men paradiset då?


Satan Djävulen -
ett rytande lejon som vill äta upp dig!

Kritisk granskning av Jehovas vittnens barnbok:
Vi lär av den store läraren.
-
Har barn religionsfrihet?
-
Satan, demoner och sex
- Lögner och död
- Satan, barnet och pedofiler
- "Ska mormor dö i Harmageddon?"


Barnen i kris
när föräldrar lämnar en sekt?

-Några tröstande ord till dig
-Samma problematik som flyktingbarn upplever
- Barn och skilsmässa
- Min upplevelse av skilsmässan
- När bara en av barnets föräldrar är medlem i en sekt

 


Om vi lär barnet att:


- det inte får mat och kläder om det inte missionerar

- barnböckers livfulla fantasi är sämre än Bibelns bokstavliga hemska berättelser

-  det är är viktigare att missionera än att leka och ha roligt

-  Satan Djävulen är större och starkare än barnet

-  Satan är som ett rytande lejon som vill äta upp oss

-  lejon brukar ge sig på djur som är små, och att Satan och hans demoner på samma sätt brukar ge sig på barn

-  Satan är osynlig men ser barnet och kan lura det

-  barnet gör fel på grund av att det är syndigt

-  det är svårt att göra rätt

-  de vuxna, Gud, och Jesus misstror barnet

-  det alltid är någon som ser vad barnet gör och iakttar om
det gör fel

-  dess rädsla, ångest och skräck för Satan, demoner kan ignoreras

-  barnet enbart värderas efter prestation och lydnad

-  Gud bara tycker om lydiga barn och att olydiga barn ska dö i Harmageddon

-  mormor ska dö i Harmageddon för att hon inte har samma tro

-  död kan drabba barnet om det inte talat sanning fullt ut

-  tro att det är Djävulen som frestar när det tagit en liten kaka
utan lov

-  sexualitet utanför äktenskapet är demoniskt

-  barnet riskerar bli homosexuellt om det utsätts för sexuellt övergrepp

...är det inte till barnets bästa

 

Creative Commons License

Site Meter