2010

Osakaskuntien kokouksen 25.3.2010 päätös:

Osakaskuntien toimintaa jatketaan samalla tavalla kuin vuonna 2009, seuraavin päivityksin:

Humaljärven venerantaan tilataan kasettiautollinen karkeaa mursketta.

Humaljärven rantaan voidaan ottaa ulkopuolisia veneitä 25.3.2010 kokouspöytäkirjaan kirjatuin ehdoin.

Venepaikka- ja pyydysyksikkömaksujen suuruudet ovat samat kuin aiemmin, uutena kuitenkin ulkopuolisen venepaikkamaksu 30 €/kausi.

Vuonna 2010 ei peritä osuusmaksuja.