2010

OSAKASKUNTIEN YHTEINEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

Hyväksytty osakaskuntien kokouksessa 15.3.2011

257-450-878-4 STRAND

Kvarnbyn Humaljärven venerannan osakaskunta,

Y-tunnus 2291129-4

257-450-876-1 YHTEISET VESIALUEET

Kvarnbyn kalastuskunta,

Y-tunnus 2291127-8

257-450-878-3 BÅTPLATS

Kvarnbyn Meikon venerannan osakaskunta,

Y-tunnus 2291167-3

Laatija: osakaskuntien yhteinen hoitokunta,

puheenjohtaja Jarmo Suihkonen 22.1.2011

OSAKASKUNTIEN VARSINAINEN KOKOUS

Osakaskuntien yhteinen varsinainen kokous pidettiin 25.3.2010 Volsin Bygdebossa. Edustettuna oli 9 omistajatahoa, noin 86% omistusosuuksista.

Merkittävimmät päätökset olivat:

OSAKASKUNTIEN SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMISEN TILANNE

ELY-keskus on tarkistanut säännöt ja lähettänyt ne marraskuun alussa 2010 eteenpäin.

Lopullisesta vahvistamisesta ei ole vielä tullut tietoa eikä laskua.

Hoitokunta siirsi Valtiolle menevistä vahvistamismaksuista vuoden 2010 kirjanpitoon tehdyt 100 € varaukset per osakaskunta vuodelle 2011, jolloin ne todennäköisesti tulevat maksuun.

TALOUDELLINEN TILANNE

Kaikkien kolmen osakaskunnan rahaliikenne on ohjattu kustannusten minimoimiseksi osakaskuntien kokouksen mukaisesti yhdelle, Humaljärven rannan osakaskunnan, tilin kautta tapahtuvaksi.

Humaljärven venerannan osakaskunta 2010:

- tuloja 330 € (osakkaiden venepaikkamaksut 180 €, ulkopuolisten 150 €)

- kuluja 733,24 € (rannan suodatinkangas ja murskeet 669 €)

- rahaa vuoden lopussa 359,03 € + sääntöjen vahvistamismaksuvaraus 100 €

Humaljärven kalastuskunta 2010:

- tuloja 55 € (pyydysyksikkömaksut)

- kuluja 0 €

- rahaa vuoden lopussa 150 € + sääntöjen vahvistamismaksuvaraus 100 €

Meikon venerannan osakaskunta 2010:

- tuloja 0 €

- kuluja 0 €

VEROTUS

Verottaja vahvisti 21.10.2010, että osakaskunnilta ei kanneta veroa vuodelta 2009.

HUMALJÄRVEN RANTA

Hoitokunta levitti rannan parkkipaikan laajennusosalle heinäkuussa suodatinkankaan, jonka päälle kipattiin 43 tonnia 0/32 mm kalliomursketta.

Kjell Nordstöm ja Robert Ehrnsten levittivät ja täryyttivät murskeet elokuussa talkootöinä. Todella iso kiitos!

Rannassa olevien veneiden venepaikkamerkit oli revitty irto elokuun alussa.

Kaikki veneet saavat siksi uudet merkit keväällä 2011.

Rannassa on latvasta kuivia isoja koivuja, jotka voivat myöhemmin olla vaaraksi. Hoitokunta totesi syyskuussa, että puita voidaan kaataa tarpeen mukaan.

Ensimmäinen savotta voidaan aloittaa heti kun sopiva kaatoporukka saadaan kokoon.

Kaatamisen jälkeen ilmoitetaan osakkaille sähköisen jakelun kautta pienistä talkoista, joissa sahattaisi puut pätkiksi ja kasattaisi lahot pölkyt sivummalle maatumaan.

Talkoisiin osallistuvat voisivat kukin viedä oman osansa kaadetuista puista mukanaan omaan käyttöön ilman eri korvausta.

Puita ei ehditty kaataa vielä syksyllä 2010.

Pääkaupunkiseudun partiolaiset järjestivät Siuntion-Kirkkonummen maastossa syyskuun lopussa partiotaitokilpailun, jonka yhteydessä he kävivät suorittamassa tehtäviä myös Humaljärvellä, käyttäen osakaskunnan venerantaa viikonlopun ajan kanoottitukikohtana.

KALASTUSKUNTA

Humaljärveen oli vuoden päättyessä jaettu 11 pyydysyksikköä.

Järvessä oli loppukesällä erittäin runsaasti levää.

MEIKON RANTA

Rannan annettiin olla sellaisenaan.

HALLINTO

Osakaskuntien yhteinen hoitokunta kokoontui vuoden viisi kertaa (sähköpostikokouksina), käsitellen sääntöjen mukaisia hallinnollisia asioita ja edellä mainittuja käytännön kysymyksiä.