2009

OSAKASKUNTIEN YHTEINEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

257-450-878-4 STRAND

Kvarnbyn Humaljärven venerannan osakaskunta

257-450-876-1 YHTEISET VESIALUEET

Kvarnbyn kalastuskunta

257-450-878-3 BÅTPLATS

Kvarnbyn Meikon venerannan osakaskunta

20.1.2010

JÄRJESTÄYTYMINEN JA SÄÄNNÖT

Osakaskuntien järjestäytymiskokous pidettiin 19.5.2009 Volsin Bygdebossa. Edustettuna oli 17 omistajatahoa, noin 86% omistusosuuksista.

Osakaskuntien kokouksen päättämät säännöt lähetettiin kesällä TE-keskukseen lakimääräistä vahvistamista varten. Käräjäoikeudesta heinäkuun lopussa saadun tiedon mukaan k.o. osakaskunnan kokousta ja sen päätöksiä (ml. säännöt) vastaan ei oltu nostettu kanteita.

TE-keskus ei vielä vuoden loppuun mennessä ollut vahvistanut sääntöjä.

HUMALJÄRVEN RANTA

Ranta merkittiin poliisin kehotuksesta kylteillä yksityisalueeksi 22.5.2009.

Danisco vaihtoi vanhan lahonneen perämoottorikieltokyltin uuteen alumiiniseen kesäkuun alussa.

Rantatalkoissa 16.6.2009 oli runsaasti väkeä:

- roskien siivottiin pois pari peräkärryllistä

- osakaskunnille pystytettiin yhteinen ilmoitustaulu

- osakkaiden veneitä rekisteröintiin ja merkattiin 10 kpl

- tunnistamattomat veneet laputettiin viimeisellä siirtokehotuksella (17 kpl)

Rantaan hylätyt seitsemän venettä otettiin heinäkuun alussa haltuun ja merkittiin ostotarjouksia varten. Tieto haltuunotosta välitettiin Kirkkonummen poliisille.

Veneet myytiin tarjousten perusteella elokuun alussa, ja luovutettiin uusille omistajille.

Kesäkuun lopussa alussa pehmeään rantamaastoon oli hylätty virolaisauto. Kunnan kanssa sovittiin, että kunta laputtaa luvattomat autot, ja hinaa ne pois 7 vrk määräajan umpeuduttua. Auto hinattiin pois heinäkuun lopussa.Rannassa kävi venevarkaita elokuun alussa.

Humaljärven rannan venerekisterissä oli vuoden päättyessä 10 venettä.

Vuoden kuluessa tuli ulkopuolisilta muutamia kyselyitä mahdollisuudesta vuokrata rannasta venepaikka.

KALASTUSKUNTA

Humaljärveen oli vuoden päättyessä jaettu kahdeksan pyydysyksikköä.

Järvessä oli kesällä runsaasti levää.

MEIKON RANTA

Rannan annettiin olla sellaisenaan.

HALLINTO

Osakaskuntien yhteinen hoitokunta kokoontui vuoden aikana seuraavasti:

- 3.6.2009: varapj valinta, edustaja kalastuskunnan kokouksiin, talkoovalmistelut

- 3.7.2009: rantaan hylättyjen veneiden haltuunotto ja myyntitapa

- 2.8.2009: haltuunotettujen veneiden myyntipäätös, säännöistä ei valituksia

- 6.11.2009: Y-tunnukset, pankkitili, osakasmaksujen keräys

- 15.12.2009: vuoden 2009 saatavat, velan poismaksu, kuluvaraus vuodelle 2010, varapj valinta seuraavalle vuodelle

TALOUS

Osakaskunnan menot liittyivät järjestäytymiseen, Humaljärven rannan siivoamiseen, ja tiedottamiseen.

Työt pyrittiin hoitamaan kustannusten minimoimiseksi talkooperiaatteella.

Humaljärven rannan osakaskunta sai ennakoimattomasti tuloja rantaan hylättyjen veneiden myynnistä, eikä osakkailta ollut tarpeen periä maksuja sen osalta.

Osakaskuntien kokouksen päätöksen mukaisesti Humaljärven venepaikoista perittiin maksu 15 €/vene, ja Humaljärven pyydysyksiköistä 5 €/yksikkö.

Järjestäytymiskulujen kattamiseksi Kalastuskunnan ja Meikon venerannan osakkailta perittiin osuusmaksuna 5 €/osakaskunta/omistajataho.

Kaikki maksut saatiin perittyä vuoden loppuun mennessä ja osakaskuntien taloustilanne on siinä määrin hyvä, että vuonna 2010 osakkailta ei liene tarpeen periä osuusmaksuja, ellei osakaskunnan kevätkokous päätä sellaisesta toiminnasta, joka vaatii rahoitusta.

Kaikkien kolmen osakaskunnan rahaliikenne on ohjattu kustannusten minimoimiseksi osakaskuntien kokouksen mukaisesti yhdelle, Humaljärven rannan osakaskunnan, tilin kautta tapahtuvaksi.

TIEDOTTAMINEN

Osakaskunnille pystytettiin kesäkuussa yhteinen ilmoitustaulu Humaljärven rantaan.

Osakaskunnille avattiin alkukesästä yhteinen internet-sivu osoitteessa www.kvarnbyn-osakaskunnat.fi

Hoitokunta kirjoitti kesäkuun alussa Kirkkonummen Sanomiin artikkelin Humaljärven rannan siivoussuunnitelmista, ja toimittaja Liisa Kosonen kävi tekemässä talkoista toisen artikkelin.

Osakkaiden suuntaan tiedotusta on lisäksi hoidettu tarpeen mukaan sähköpostitse, tekstiviestein, ja marraskuussa osuusmaksujen laskutuksen yhteydessä saatekirjeen muodossa.

LIITE: YKSITYISKOHTAINEN TAPAHTUMALUETTELO (KÄÄNTEINEN AIKAJÄRJESTYS)

30.12.2009 Viimeinenkin vuoden 2009 osuusmaksu on saatu tilille.

9.12.2009 Maksuja oli hoitamatta neljällä osakkaalla. Maksumuistutukset on jaettu. 9.11.2009 Vuoden 2009 maksulomakkeet on jaettu. Eräpäivä on 27.11.28.10.2008 Y-tunnukset on saatu. TE

-keskus ei ole vielä vahvistanut sääntöjä.

5.10.2009 TE-keskukselta ei vielä ole tullut vahvistusta säännöille. Y-tunnushakemukset kuitenkin postitettiin tänään, jotta pankkitili ehditään avata ja osakaskunnan kokouksen päättämät maksut kerätä ennen vuodenvaihdetta.

3.-5.8.2009 Myydyt veneet luovutettiin uusille omistajille.

2.8.2009 Erään osakkaan vene varastettiin Humaljärven rannasta. Poliisi oli paikalla varkaiden palatessa rantaan.

2.8.2009 Hoitokunta päätti että kaikki haltuunotetut veneet myydään.

1.8.2009 Viimeinen tarjoustenjättöpäivä rantaan hylätyistä veneistä.

31.7.2009 Käräjäoikeudelta tuli todistus, ettei sääntöjä vastaan ole nostettu kanteita. Tieto lähetettiin TE-keskukseen.

31.7.2009 Rantaan uponnut virolaisauto hinattu pois kunnan toimesta.

6.7.2009 Kunnan kanssa on sovittu, että kunta laputtaa luvattomat autot, ja hinaa ne pois 7 vrk jälkeen.

5.7.2009 Rantaan hylätyt 7 venettä otettiin haltuun ja merkittiin ostotarjouksia varten. Tieto Kirkkonummen poliisille ja sähköpostina/tekstiviestinä osakkaille. Rannassa on ollut toista viikkoa pehmeään maahan uponneena ollut virolainen auto. Poliisi ei ottanut asiaan kantaa, vaan ohjasi kunnan puheille.

23.6.2009 Kirkkonummen Sanomissa Liisa Kososen kirjoittama artikkeli siivoustalkoista. Uusi moottorikieltokyltti on asennettu.

16.6.2009 Talkoot Humaljärven rannassa. Ohjelmassa venerannan rajojen etsintä ja merkkaus, roskien siivoaminen (pari peräkärryllistä), osakaskuntien yhteisen ilmoitustaulun pystytys, osakkaiden veneiden rekisteröinti (10 kpl) ja merkkaus, tunnistamattomien veneiden merkkaus viimeisellä siirtokehotuksella (17 kpl; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi), pyydysyksiköiden jako (8 kpl Humaljärvelle), ja yhteinen eväshetki. Paikalla kävi myös Kirkkonummen Sanomiin kirjoittava Liisa Kosonen.

10.6.2009 Kirkkonummen Sanomissa hoitokunnan kirjoittama artikkeli tulevasta rannan siivouksesta

4.6.2009 Humaljärven uuden moottorikieltokyltin paikka ilmoitettu Daniscolle hoitokunnan kokouksessa päätetyn mukaisesti

3.6.2009 osakaskuntien yhteystiedot ilmoitettiin TE-keskukselle, maanmittaustoimistolle ja kalastusalueen isännöitsijälle

3.6.2009 hoitokuntien järjestäytymiskokous

1.6.2009 Humaljärven rannasta viikonloppuna kadonneiden yksityisalue/veneensiirtokehotustaulujen tilalle uusi kyltti

26.5.2009 Ensimmäinen kyselypuhelu osakaskunnan ulkopuoliselta siitä, onko vene tosiaan poistettava Humaljärven rannasta, vai voisiko sille vuokrata paikan pientä maksua vastaan (10.6.2009 mennessä vastaavia kyselyitä on tullut yhteensä kuusi)

26.5.2009 Danisco lupasi laittaa uuden alumiinisen moottorikieltomerkin tilaukseen, ja ottaa yhteyttä uuden merkin paikan suhteen, kunhan se on saapunut heille

26.5.2009 Säännöt lähetettiin TE-keskukseen vahvistettaviksi

24.5.2009 Pyydys- ja venemerkit laitettiin tilaukseen

22.5.2009 Humaljärven rantaan asetettiin poliisin suosituksen mukaisesti yksityisaluekyltti vieraiden veneiden poisvientikehoituksin ja pysäköintiohjein.

20.5.2009 Viestintävirasto myönsi osakaskunnan käyttöön verkko-osoitteen kvarnbyn-osakaskunnat.fi

19.5.2009 Osakaskuntien järjestäytymiskokous Volsin Bygdebossa. Edustettuna oli 17 omistajatahoa, noin 86% omistusosuuksista.