2009

Kvarnbyn yhteisalueiden osakaskunnille:

Olen tarkastanut Kvarnbyn yhteislaueiden osakaskuntien: Kvarnbyn Meikon venerannan osakaskunta, Kvarnbyn Humaljärven venerannan osakaskunta, Kvarnbyn kalastuskunta, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2009.

Hoitokunnan puheenjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen korvaavan erittelyn ja kuitit/tositteet. Tarkastusta suorittaessa käytössäni on ollut myös osakaskuntien yhteinen toimintakertomus, hoitokuntien kokouspöytäkirjat, venepaikka- ja pyydysyksikkörekisteri sekä osakaskuntien kokouksen 19.5.2009 materiaalit.

Suorittamani tarkastuksen persuteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisi avirheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hoitokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhteisaluelain säännösten perusteella.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 1.243,27 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osakaskuntien toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tlinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hoitokunnan jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Kirkkonummella helmikuun 24. päivänä 2010

Markku Ikonen

Tilintarkastaja