2010

KOKOUSKUTSU

Toivotamme osakkaat tervetulleiksi osakaskuntien vuosikokoukseen

torstaina 25.3.2010 kello 18.30

Volsin Bygdebohon, Volsintie 688, Kirkkonummi

Kokouksessa päätetään sääntömääräiset asiat mukaanlukien venepaikkojen ja pyydysoikeuksien jakoperusteet ja maksut, sekä muu vuoden 2010 toiminta.

Kokouspöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla www.kvarnbyn-osakaskunnat.fi viimeistään 5.4. lukien, ainakin 20.4. saakka.

Sääntöjen 9 §: osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja; pöytäkirjantarkastaja toimii myös ääntenlaskijana;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) päätetään äänestetäänkö kokouksessa omistusosuuksien suhteessa vai ääni-per-osakaskiinteistörekisterinumero -periaatteella; laaditaan kokousta varten äänestysluettelo ja hyväksytään se;

4) saatetaan tiedoksi mahdolliset edellisen kokouksen jälkeiset viranomais- ja muut vastaavat tiedonannot ja päätökset;

5) esitetään hoitokunnan kertomus päättyneen tilikauden toiminnasta;

6) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;

8) tehdään näiden sääntöjen mukaiset tarvittavat päätökset ja päätetään kuluvan vuoden toiminnasta;

9) hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi; päätetään perittävät maksut ja niiden eräpäivät;

10) määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot;

11) tätä kohtaa ei ole tarvetta käsitellä vuoden 2010 kokouksessa [ mikäli hoitokunnalla ei vielä ole puheenjohtajaa tai jos hän on erovuorossa, valitaan hoitokunnalle puheenjohtaja; valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien muiden jäsenten ja varajäsenten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi uudet henkilöt; erovuoroinen on mahdollista valita uudelle kaudelle; ]

12) päätetään mahdollisesti tarvittavista tilinkäyttöoikeuksien muutoksista;

13) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;

14) päätetään missä tai miten hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä;

15) päätetään kalastuslain mukaisten valtiolta mahdollisesti saatavien omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä;

16) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista;

17) käsitellään muut esille tulevat asiat; sekä

18) päätetään kokous.

Osakaskuntien yhteinen hoitokunta (puheenjohtaja Jarmo Suihkonen 040 545 2191)