Yhteenveto kesän 2012 leväseurantamittauksen tuloksista (13.9.2012)

Post date: Sep 13, 2012 12:20:34 PM

Oheisessa liitekuvassa yhteenveto hoitokunnan Humaljärven padolla kesällä 2012 tekemistä vedenlaadun mittaustuloksista.

Levän määrä on arvioitu Suomen Ympäristökeskuksen neliportaisella asteikolla, näkösyvyydet mitattu Secchi-levyllä, lämpösumma laskettu Kvarnbyssä mitattujen vuorokauden keskilämpötilojen pohjalta.