Meikon vedenpinnan säännöstely (1.4.2015)

Post date: Apr 1, 2015 6:23:03 AM

Kunnan vesihuoltolaitoksen 31.3.2015 antama vastaus vuosikokouksen esittämään kysymykseen Meikon pinnan vaihtelusta löytyy tämän linkin takaa.