Lausuma kunnan osayleiskaavaehdotukseen (18.1.2016)

Post date: Jan 18, 2016 4:09:54 PM

Kunta on asettanut alueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville ja osallisten lausuttavaksi.

Hoitokunta on osakaskuntien puolesta pyytänyt, että Humaljärven rannassa oleva veneranta merkittäisi kaavassa yksityiseksi venevalkamaksi, jonka yhteydessä on toimintaan liittyvä yksityinen pysäköintipaikka.

Vastaavasti tulee turvata veneenkuljetusyhteys Kylänraitilta osakaskunnan Meikon venerantaan.