Humaljärvelle mahdollisesti tulossa jäälläajokielto (11.11.2014)

Post date: Nov 11, 2014 3:41:36 PM

ELY-keskus ilmoitti Suomen Sokerin hakeneen Humaljärvelle maastoliikennelain 8 §:n mukaista kieltoa käyttää moottorikäytöisiä ajoneuvoja jäällä, perusteluna mahdollisesti jäihin putoavien ajoneuvojen poltto- ja voitelunesteiden aiheuttamat riskit raakavedenotolle. Vesialueen omistajilla on mahdollisuus antaa asiasta lausunto ELY-keskukselle 2.12. mennessä.

Kvarnbyn kalastuskunnan hoitokunta totesi kokouksessaan 11.11., että lausunnon antamisesta päättäminen kuuluu hoitokunnan päätösvallan piiriin eikä erillistä ylimääräistä osakaskunnan kokousta asiasta tarvitse kutsua koolle. Hoitokunta päätti, että kalastuskunta ei lähetä asiasta ELY-keskukselle lausuntoa.