Alueellinen tietoimitus Myllykylän-Meikon alueella 28.5. (11.9.2018)

Post date: May 14, 2018 2:46:32 PM

Maanmittauslaitos kutsui koolle 28.5. valtion maksaman maanmittaustoimituksen, jossa ajantasaistetaan Dorgarn-Myllykylä-Meiko-Överby -alueen kiinteistöjen kulkuyhteyksiä koskevat tiedot ja lakkautetaan tarpeettomat yhteydet.

Kvarnbyn osakaskuntien osalta tämä koski lähinnä Meikon venerannan, Korsolammen ja Mustjärven kulkuyhteyksiä.

Meikon venerannan kulkuyhteys vahvistettiin, mutta osakaskiinteistöjä ei osakaskiinteistöjen suuren lukumäärän vuoksi rekisteriin erikseen yksilöity (osakaskuntaa ei lain mukaan voi merkitä rasitteen edunsaajaksi).

Kulku Korsolammelle ja Mustjärvelle -- koska näihin ei liity maa-alueen omistusta -- jokamiehenoikeuksin tai maanomistajien kanssa sopien.