ბაკალავრიატი

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაკალავრიატში ჩაბარების მსურველებმა უნდა გაირონ შემდეგი საფეხურები:
 •     უნივერსიტეტების მოძიება
  •      მოიძიეთ ზოგადი ინფორმაცია ამერიკის უნივერსიტეტების შესახებ
  •      შეარჩიეთ რამოდენიმე უნივერსიტეტი
  •      ყურადღებით გაეცანით პირობებს
       უნივერსიტეტების ძიებისას ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ საკითხებს:
  •      რა აკადემიურ ხარისხს სთავაზობს სასწავლებელი
  •      როგორია უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობა
  •      სტუდენტთა რაოდენობა
  •      სწავლის საფასური
  •      ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობა
  •      საცხოვრებელი პირობები და ა.შ.
 •     სააპლიკაციო პროცესის დაწყება: