Почетна

У модерном времену експанзије информационо-комуникационих технологија, појавиле су се и бројне могућности да се наставни процес унапреди њиховом применом. Овај сајт посвећен је повезивању и јачању сарадње одељењског старешине, ученика и родитеља који ће ученицима и родитељима пружити могућност да на једноставан и брз начин дођу до информација о планираним и оствареним активностима у нашем одељењу.

Желимo Вам успешно праћење сајта!
Одељењске старешине: Липовац Татјана и Томић Александра