Ми раді Вас вітати на сайті нашої школи!

Повна назва навчального закладу: Комунальна установа Сумська загальнооствітня школа І-ІІІ ступенів №24, м. Суми, Сумської області

Поштова адреса: Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район,

вул. С. Табали (Сєвєра), буд. 20

Телефон: (0542) 36-50-21

E-mail: zosh24sumy@ukr.net

Засновник: Сумська міська рада

Підпорядкування: управління освіти і науки Сумської міської ради
Управління освіти і науки Сумської міської ради

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області

вул. Паризької Комуни, буд. 20, м. Суми, 40030,

тел./факс (0542)36-50-21, е-mail: zosh24sumy@ukr.net

Код ЄДРПОУ 23049747

НАКАЗ

01.06.2019 № 93


Про організацію роботи офіційного сайту закладу

На виконання Закону України «Про освіту» та з метою широкого інформування громадськості про діяльність закладу, забезпечення принципу прозорості та доступності інформації про освіту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про офіційного сайту закладу(додаток 1).

2. Призначити адміністратором сайту вчителя інформатики Ломакіну Т.М..

3. Створити з числа педагогів закладу творчу групу з метою якісного інформаційного наповнення розділів сайту у складі: Волкова С.М., Лелякова Т.П., Демченко С.В., Гусениця Н.І..

4. Адміністратору сайту, членам творчої групи забезпечити якісне функціонування офіційного сайту та його систематичне інформаційне наповнення.

5.Заступникам директора Паршиній О.В., Мудрицькій А.М., Кобелецькій С.В. здійснювати систематичний контроль за станом наповнення сайту та оновленням інформації на ньому в межах своїх функціональних обов’язків.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник закладу Т. М.Бондаренко


Додаток 1

до наказу від 01.06.2019 №93

Положення про офіційний сайт

Комунальної установи Сумська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 24, м.Суми, Сумської області

1. Загальні положення

1.1. Офіційний Web-сайт навчального закладу (далі – сайт) – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу, об’єднаних однією електронною адресою.

1.2. Дане Положення визначає статус офіційного сайту навчального закладу як інформаційного ресурсу про діяльність навчального закладу у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3. Метою створення та функціонування офіційного сайту навчального закладу є забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення у галузі освіти.

1.4. Сайт закладу є інструментом мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що має сприяти активному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти.

1.5. Створення та підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Обслуговування сайту поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності закладу.

2. Мета і завдання сайту

2.1 Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в закладі, регіоні, представлення закладу в Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

- позитивна презентація інформації про особливості школи, історії її розвитку, про досягнення учнів та педагогічного колективу, про освітні програми та проекти;

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;

- формування позитивного іміджу закладу;

- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

- створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами;

- стимулювання творчої активності вчителів та учнів;

- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

- сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми

3.1. З метою якісного інформаційного наповнення сайту створюється творча група зі складу представників педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

3.2. Обов’язки щодо інформаційного наповнення розділів (сторінок) офіційного сайту колегіально розподіляються між членами творчої групи.

3.3. Розміщення інформації на офіційному сайті здійснюється адміністратором або відповідальними за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу, які призначаються наказом керівника навчального закладу.

3.4. Адміністратор та відповідальні за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу несуть відповідальність за зміст поданої інформації та своєчасність її оновлення.

3.5. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту: зміна дизайну та структури:

- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових Wеb-сторінок;

- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

3.6. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційною ресурсу.

3.7. Інформація, яка підготовлена для розміщення на сайті, надається адміністратору сайту в електронному вигляді.

3.8. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна - у вигляді фотокарток, схем, креслень - у такому випадку матеріали скануються на електронні носії.

3.9. На сайті навчального закладу може розміщуватися інформація тільки після її погодження з керівником навчального закладу або його заступниками.

3.10.Оновлення інформації на офіційному сайті навчального закладу здійснюється за необхідності.

4. Правила користування офіційним сайтом закладу

4.1. Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється:

- знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

- розміщувати на сайті закладу інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу керівника закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4.4. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із сайту закладу.

5. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація школи та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" у ЗМІ від 02.07.2010.

5. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь який час із загальнодоступних джерел на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.