MAAHMAAH (1)  spreekwoorden
 
Maahmaah Nederlandese ah


Nederlands spreekwoord

Iyadoo si toos af af Soomaali loogu turjumey
Letterlijke vertaling in het Somalisch
 
Maahmaah Soomaali ah oo tan u eg

Somalisch spreekwoord dat erop lijktLetterlijke vertaling in het Nederlands
Hoge bomen vangen veel wind Geedaha dhaadheeri dabayl badan baa ku dhacda Nin xil qaaday, eed qaad Iemand met een hoge positie heeft grote verantwoordelijkheid
De beste stuurlui staan aan wal Naakhuudegaasha wanaagsani waxay joogaan xeebta Habar fadhidaa legdini la fudud
Worstelen lijkt makkelijk  voor een zittende oude vrouw