Spínací přístroje vvn

Na konci této webové stránky je jako příloha test Spínací přístroje vn a vvn ve Wordu !!!

vyplněný test odešlete mailem na opatrny@ssrsstrakonice.cz


Vakuový vypínač - venkovní provedení

 
Vakuový vypínač tvoří kompletní pól a vakuové zhášedlo, které nevyžaduje údržbu a představuje velmi kompaktní jednotku.Toho je dosaženo speciálně vyvinutou licí technikou, při které je vakuové zhášedlo přímo zalito do epoxidové pryskyřice, čímž se vytvoří zalitý pól. Nepříznivé vnější vlivy na spínací prvek jsou proto značně omezeny.
Vakuový vypínač je vhodný pro opětné zapínání;provedení s motorovým pohonem pro vícenásobné opětné zapínání


Při oddělení kontaktů je vytvářen oblouk z kovových par tvořený výlučně z roztaveného a odpařeného kontaktního materiálu. Kovové páry podporované externí energií jsou udržovány jen do doby, pokud neprojde proud přirozenou nulou. V tomto okamžiku vede rychlé snížení hustoty zatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmi rychlému obnovení dielektrických vlastností.
Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnost a schopnost snášet přechodné zotavené napětí a definitivně zháší oblouk.

Vakuové vypínače se používají při distribuci elektrické energie pro ovládání a jištění kabelů, venkovních
vedení, transformátorových a distribučních rozvoden, motorů, transformátorů, generátorů a  kondenzátorových baterií.

ĉ
Václav Opatrný,
8. 4. 2011 0:33
Comments