กันดั้มมาร์คทรี

MSF-007 Gundam Mark III
First appearance
Z Gundam Mobile Suit Variations
Designer Kazumi Fujita
Unit type prototype mobile suit
Head height 19.5 m
Base weight 32.1 t Full weight 48.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor (2022 kW)
Armaments
 • beam cannon
 • beam rifle
 • shield (beam saber)

   MSรุ่นต้นแบบที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโดยใช้ข้อมูลของมูฟเอเบิลเฟรมจากกันดั้มมาร์คทูว์และพยายามสร้างโดยเน้นให้มีสมรรถนะสูงสุดด้วยเทคโนโลยีของโปรเจ็คท์เซต้า กันดั้มมาร์คทรีมีอาวุธหลักคือบีมไรเฟิล บีมแคนน่อนสองกระบอกด้านหลัง และที่โล่ก็มีบีมเซเบอร์อีกสองเล่ม กันดั้มมาร์คทรียังใช้ทดสอบเกราะฟุลอาเมอร์ที่ใช้มูฟเอเบิลเฟรมเช่นกัน ภายในเกราะฟุลอาเมอร์ของกันดั้มมาร์คทรีจึงมีเครื่องกำเนิดพลังงานและท่อขับดันเสริมติดตั้งไว้ด้วย เนื่องจากไม่ได้เน้นด้านการป้องกันจึงเป็นเกราะที่สมดุลย์กว่ารุ่นก่อนๆ อาวุธที่เพิ่มเข้ามาก็คือไฮเปอร์บีมแคนน่อนที่ขาทั้งสองข้าง, บีมแคนน่อนติดไหล่และเกรเน็ด

   ทิทานส์และสหพันธ์โลกเองยังได้พัฒนากันดั้มมาร์คทรีอีกสองแบบคือ RX-166 "อีเกลย์" ซึ่งพัฒนาที่ฐานคิริมันจาโรซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกันดั้มมาร์คทูว์มากกว่าของแอนาไฮม์ และ RX-272 "ฮาพิวเลย์" ซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นMAได้

Variations
FA-007GIII Full Armor Gundam Mark III

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Unit type prototype mobile suit
Head height 19.5 m
Base weight 47.2 t Full weight 62.1 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor (3040 kW)
Armaments
 • beam cannon
 • beam rifle
 • hyper beam cannon
 • shoulder beam cannon
 • grenade launcher
 • shield (beam saber)
RX-166 Gundam Mark III "Eagley"

First appearance Gundam WARS: Project Z
Designer Masahiro Koda
Unit type prototype mobile suit
Head height 20.6 m
Base weight 52.1 t Full weight 88 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments
 • beam saber
 • beam rifle
 • hyper bazooka
 • shield
RX-272 Gundam Mark III "Halpuley"

First appearance Gundam WARS: Project Z
Designer Toshiyuki Kageyama
Unit type prototype transformable mobile suit
Head height 22.3 m
Base weight 48.9 t Full weight 118.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments
 • beam saber
 • beam rifle
 • beam cannon
MA mode
Comments